Sökning: "brottsoffer"

Visar resultat 1 - 5 av 357 uppsatser innehållade ordet brottsoffer.

 1. 1. Att vara eller inte vara – ett ”riktigt” brottsoffer i våldtäktsmål. En diskursanalytisk undersökning av konstruktionen av brottsoffer i tingsrätternas tillämpning av våldtäktsbestämmelsen i 6 kap. 1 § st. 1 BrB

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonna Warnfalk; [2021-05-04]
  Nyckelord :Våldtäkt; Genusrättsvetenskap; Diskursanalys; Brottsoffer; Våldtäktsmyter; Ideala offer;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker jag hur brottsoffer konstrueras i tingsrätternas tillämpning av våldtäktsbestämmelsen 6 kap. 1 § BrB. Mot bakgrund av det objektivitetskrav som ställs på den dömande verksamheten enligt 1 kap. LÄS MER

 2. 2. Beskrivningar av brottsoffer för grov kvinnofridskränkning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Isabella Pihl; [2021]
  Nyckelord :domestic violence; victimization; Law-system; constructing of victim; ideal victim; plaintiff s victim role; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine descriptions of plaintiffs in Swedish district court rulings in cases of violations of women’s integrities for an in-depth insight into how the image of abused women is constructed in this context. The focus was on: what information about the plaintiffs was deemed relevant to include in the judgments; what characteristics and circumstances of the plaintiffs were described in the texts; and in what way the plaintiff's victim role was constructed in the judgments. LÄS MER

 3. 3. Barns trovärdighet som brottsoffer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sofie Hörnfalk; Nathalie Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Trovärdighet; barn; suggestibilitet; skam; dissociation; emotioner; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker tillförlitligheten i barns utsagor, vilket är ett sedan tidigare välbeforskat ämne. En utsaga innebär ett barns berättelse om vad de blivit utsatta för. Det kan handla om utsatthet för ett brott eller att barnet har bevittnat ett brott. LÄS MER

 4. 4. Misshandelns inskränkande konsekvenser : En kartläggning av skillnader i individens begränsning av livsutrymmet efter utsatthet för misshandel, utifrån kön och etnisk bakgrund.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Dehlbom; Aravella Lejonstad; [2021]
  Nyckelord :Misshandel; begränsning av livsutrymme; idealiska offer; etnisk bakgrund; utländsk bakgrund; kön.;

  Sammanfattning : Våldsbrott är ett ständigt aktuellt ämne som ger stora konsekvenser för såväl individ som samhälle. Av dessa brott är misshandelsbrott vanligast i kriminalstatistiken. En framträdande konsekvens av sådana brott yttrar sig i olika former av begränsning av livsutrymmet. LÄS MER

 5. 5. "Hon sade visserligen inte att hon ville, men hon sade inte heller att hon inte ville": En kvalitativ studie om hur män dömda för våldtäkt uppfattat sexuellt samtycke.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Linnèa Åsengård; [2021]
  Nyckelord :Våldtäkt; Våldtäktsdomar; Sexuellt samtycke; Samtyckestolkningar; Samtyckekultur; Samtyckeslagen; Social Sciences;

  Sammanfattning : ABSTRAKT Författare: Linnèa Åsengård Titel: ”Hon sade visserligen inte att hon ville, men hon sade inte heller att hon inte ville”: En kvalitativ studie om hur män dömda för våldtäkt uppfattat sexuellt samtycke Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp Handledare: Agneta Mallén Sociologiska institutionen, höstterminen 2020 Den 1:a juli 2018 införde Sverige en ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet, den så kallade samtyckeslagen. Laginförandet betraktades som en viktig samhällelig signal kring synen på våldtäkt och avsikten var att stimulera en samtyckeskultur. LÄS MER