Sökning: "brottsoffer"

Visar resultat 1 - 5 av 362 uppsatser innehållade ordet brottsoffer.

 1. 1. Att vara eller inte vara – ett ”riktigt” brottsoffer i våldtäktsmål. En diskursanalytisk undersökning av konstruktionen av brottsoffer i tingsrätternas tillämpning av våldtäktsbestämmelsen i 6 kap. 1 § st. 1 BrB

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonna Warnfalk; [2021-05-04]
  Nyckelord :Våldtäkt; Genusrättsvetenskap; Diskursanalys; Brottsoffer; Våldtäktsmyter; Ideala offer;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker jag hur brottsoffer konstrueras i tingsrätternas tillämpning av våldtäktsbestämmelsen 6 kap. 1 § BrB. Mot bakgrund av det objektivitetskrav som ställs på den dömande verksamheten enligt 1 kap. LÄS MER

 2. 2. Beskrivningar av brottsoffer för grov kvinnofridskränkning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Isabella Pihl; [2021]
  Nyckelord :domestic violence; victimization; Law-system; constructing of victim; ideal victim; plaintiff s victim role; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine descriptions of plaintiffs in Swedish district court rulings in cases of violations of women’s integrities for an in-depth insight into how the image of abused women is constructed in this context. The focus was on: what information about the plaintiffs was deemed relevant to include in the judgments; what characteristics and circumstances of the plaintiffs were described in the texts; and in what way the plaintiff's victim role was constructed in the judgments. LÄS MER

 3. 3. Barns trovärdighet som brottsoffer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sofie Hörnfalk; Nathalie Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Trovärdighet; barn; suggestibilitet; skam; dissociation; emotioner; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker tillförlitligheten i barns utsagor, vilket är ett sedan tidigare välbeforskat ämne. En utsaga innebär ett barns berättelse om vad de blivit utsatta för. Det kan handla om utsatthet för ett brott eller att barnet har bevittnat ett brott. LÄS MER

 4. 4. Misshandelns inskränkande konsekvenser : En kartläggning av skillnader i individens begränsning av livsutrymmet efter utsatthet för misshandel, utifrån kön och etnisk bakgrund.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Dehlbom; Aravella Lejonstad; [2021]
  Nyckelord :Misshandel; begränsning av livsutrymme; idealiska offer; etnisk bakgrund; utländsk bakgrund; kön.;

  Sammanfattning : Våldsbrott är ett ständigt aktuellt ämne som ger stora konsekvenser för såväl individ som samhälle. Av dessa brott är misshandelsbrott vanligast i kriminalstatistiken. En framträdande konsekvens av sådana brott yttrar sig i olika former av begränsning av livsutrymmet. LÄS MER

 5. 5. Medling vid brottsfall med unga lagöverträdare : En litteraturstudie med tematisk analys

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Malin Renvert; [2021]
  Nyckelord :mediation; youth offenders; recidivism; rehabilitation; victims of crime; perpetrator; experiences; mediators; medling; unga lagöverträdare; recidivism; rehabilitering; brottsoffer; gärningsman; upplevelser; medlare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Brottsmedling i brottsmål som involverar unga lagöverträdare är en viktig del av rättsväsendet och av socialt arbete. Medlingen, som är en del av filosofin reparativ rättvisa ämnar vara till nytta för både gärningsman och offer. LÄS MER