Sökning: "brottsprevention"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet brottsprevention.

 1. 1. Vårdnadshavares skadeståndsskyldighet : Det strikta ansvaret för barnets skadegörande handlingar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Samhällsvetenskap

  Författare :Kevin Navarro; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning I huvudkapitel 2-5 redogörs för skadeståndslagstiftningens olika delar. Här beskrivs även den kritik som har funnits mot den reform gällande föräldraansvaret i 3 kap. 5 § skadeståndslagen som kom år 2010. Olika fall tas upp från verkligheten där skadestånd tilldömts. LÄS MER

 2. 2. Situationell Brottsprevention - en studie om trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i Vårby gård

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mattias Åhgren; Joakim Åkerblom; [2019]
  Nyckelord :Trygghet; otrygghet och brottsprevention;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i området Vårby gård som är ett område i Huddinge kommun. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de brottsbekämpande och trygghetsskapande åtgärderna ser ut i Vårby gård med utgångspunkt i att analysera Huddinge kommun, fastighetsbolaget Huge bostäder och fastighetsbolaget Balders trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. LÄS MER

 3. 3. Minskar stöket i utsatta områden omhyresgästerna bor kvar längre?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Gunnar Björing; [2019]
  Nyckelord :juvenile delinquency; exposed neighborhoods; housing; social security; school achievements; leisure activities; crime prevention; Ungdomsbrottslighet; utsatta områden; boende; försörjningsstöd; skolprestationer; fritidsaktiviteter; brottsprevention;

  Sammanfattning : Hallunda/Norsborg is considered to be an unsafe residential area. Most likely, young people cause adisproportionate high amount of the portion of the insecurity that is related to crime. LÄS MER

 4. 4. Gatuvåldet i nordöstra Göteborg

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Tova Thorén; Isabel Tolsheden; [2019]
  Nyckelord :brottsprevention; brottsutveckling; gatuvåld; gängkriminalitet; särskilt utsatta områden; våld i offentlig miljö; våldsbrottsutveckling; kriminologi; crime prevention; crime development; development of violent crimes; especially vulnerable areas; gang crime; public crime; criminology;

  Sammanfattning : Våldsbrottsutvecklingen har varit en central fråga i den offentliga debatten de senaste åren och LPO Storgöteborg Nordost har skildrats som ett av Sveriges mest brottsutsatta områden. Polisen i nordöstra Göteborg har på senare år intensifierat det proaktiva arbetet med bland annat utökad hot spot-patrullering och implementering av kameraövervakning. LÄS MER

 5. 5. Orsaksanalyser i praktiskt brottsförebyggande arbete : Hur ofta genomförs de och varför genomförs de inte?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Emma Ekberg; Josefine Kjellberg; [2019]
  Nyckelord :causal crime analysis; practical crime prevention; evidence-based crime prevention; orsaksanalys; praktiskt brottsförebyggande arbete; kunskapsbaserad brottsprevention;

  Sammanfattning : Orsaksanalyser av problembilder i praktiskt brottsförebyggande arbete är ett relativt outforskat område. Tillgänglig forskning fokuserar primärt på utsträckningen av arbetet. Föreliggande studie syftar att bidra med ytterligare en aspekt. LÄS MER