Sökning: "brottsstruktur"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet brottsstruktur.

  1. 1. VART TAR PENGARNA VÄGEN?

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Pontus Krüger; [2013]
    Nyckelord :brottsstruktur; gärningsperson; penningtvätt; statistiska samband;

    Sammanfattning : Penningtvätt i Sverige är sedan tidigare föga utforskat. I denna studie är syftet att undersöka penningtvätt i Sverige vad det gäller brottsstrukturen, gärningspersoner samt statistiska samband för dessa. Studien är ett uppdrag utfärdat av Länskriminalpolisen i Skåne. LÄS MER