Sökning: "brottsutredning"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet brottsutredning.

 1. 1. Onåbara rättigheter för människohandelsoffer? –Möjligheten för kvinnor som fallit offer för människohandel för sexuella ändamål att beviljas uppehållstillstånd enligt svensk rätt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ebba Miller; [2020]
  Nyckelord :Människohandel för sexuella ändamål; kvinnor; uppehållstillstånd; skyddsbehov; asyl; medverkan i brottsutredning; betänketid; migrationsrätt; brottsofferperspektiv; genus.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Tidskritisk utvinning och exploatering av data i konfliktmiljöer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karl Silfver; Sebastian Arstorp; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : IT-forensik är idag en essentiell del av brottsutredningar. Dagens samhälle blir allt mer digitaliserat och därmed även brottslingar, terrorister och andra tänkbara motståndare. LÄS MER

 3. 3. Barn som bevittnar brott – Intressekonflikt mellan principen om barnets bästa, vårdnadshavares bestämmanderätt och en effektiv brottsutredning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Albin Renblom; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; kriminalisering; barn som bevittnar brott; vårdnadshavares bestämmanderätt; effektiv brottsutredning.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kundperspektivet vid Barnahus : En fallstudie om återkoppling till barn i brottsutredningar

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Emma Ravald; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid Barnahus utreds brott där barn misstänks ha blivit utsatta för övergrepp. Barnahus-tanken är samla och samordna aktörer från olika myndigheter under ett och samma tak så att barnet ska slippa att bollas runt mellan myndigheter. Barnet ska skyddas i rättsprocessen genom att brottsutredningsprocessen anpassas till barnet. LÄS MER

 5. 5. Självadministrerad intervju och fri återgivning som metoder för att underlätta framplockning veckan efter en vittnessituation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Patrik Söderlund; [2020]
  Nyckelord :Key words: Self-administered interview; SAI; free recall.; Självadministrerad intervju; SAI; fri återgivning.;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka hur användandet av Självadministrerad intervju (SAI) samt skriftlig fri återgivning (FÅ), omedelbart efter att en individ bevittnat ett bilinbrott, påverkar dennes förmåga till framplockning av en korrekt minnebild vid en veckas retentionsintervall. Detta undersöktes genom att 61 försöksdeltagare fördelat på tre försöksgrupper såg en film och omedelbart därefter genomförde en grupp SAI, en annan grupp FÅ och den tredje gruppen genomförde inte någon åtgärd (kontroll). LÄS MER