Sökning: "browning"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet browning.

 1. 1. Lakes are browner in the south than in the north of Sweden despite similar levels of dissolved iron

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Fredrik Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Brownification; DOC; dissolved iron; humic lakes; sulphur deposition; absorbance; climate change;

  Sammanfattning : During recent decades many lakes have become browner in the northern hemisphere and more specific in Sweden. This process is called brownification. Brownification of lakes makes it more difficult to clean water to drinking water and may have negative ecological effects on biota. LÄS MER

 2. 2. Importance of fish community structure, nutrients and browning for shallow lake ecosystem dynamics : A modelling perspective

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Ylva Karlberg; [2019]
  Nyckelord :biological modelling; bowning; food webs; trophic interactions; top-down and bottom-up control; nutrients; light; shallow lake; biologisk modellering; brunifiering; födovävar; trofiska interaktioner; näring; ljus; grund sjö;

  Sammanfattning : In a changing climate, it is increasingly important to be able to model environmental effects on food webs, and to do that, one must have appropriate dynamic models. I present a shallow lake ecosystem model where producers, grazers, carnivores, piscivores, and detritivores are coupled through resource (light, nutrients and detritus) fluxes between the benthic and pelagic habitats and through carnivore life history events (ontogenetic habitat and diet shifts). LÄS MER

 3. 3. Frost (2013) & de banbrytande Disneyprinsessorna : En narrativ analys om genus och identifikation

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Rebecca Säll; [2018]
  Nyckelord :Disney;

  Sammanfattning : Sammanfattning The Walt Disney Company (1923) släppte år 2013 filmen Frost (Frozen) som blev den mest inkomstbringande animerade långfilmen Disney någonsin producerat (Time, 2014). Den animerade långfilmen har en stor ung publik i en påverkningsbar ålder och av den anledningen är det väsentligt att studera Frost (2013). LÄS MER

 4. 4. Critical factors for shelf life prediction of commercial fruit product

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Siqi Zhang; Jue Song; [2018]
  Nyckelord :browning; vitamin C; headspace; shelf life; fruit; Technology and Engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : The study was carried out to identify critical factors for processed fruit shelf life in Tetra Recart packages. To investigate the importance of package volume and headspace volume, vitamin C was chosen to be the indicator. LÄS MER

 5. 5. Love as Seen in selected poems of  Robert Browning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Jihad Khalil; [2017]
  Nyckelord :Victorian age; Browning; Love; Victorian Female;

  Sammanfattning : This study explores the concept of love in some of Browning`s poems during the Victorian era in which he tried to discuss love from his own perspective. Thus the study explains the concept of love which has been a main theme in some of Browning`s poems.  My study will illustrate using the feminist theory. LÄS MER