Sökning: "bruce"

Visar resultat 16 - 20 av 105 uppsatser innehållade ordet bruce.

 1. 16. Working on a dream : Arbetarklass, arbetare och arbete som motiv i ett urval av Bruce Springsteens texter 1973-84

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Christer Askerfjord; [2018]
  Nyckelord :Bruce Springsteen; arbetarlitteratur; arbete; arbetare; arbetarklass;

  Sammanfattning : Bruce Springsteen is often referred to a as the blue collar or working man’s poet but how can he represent the working class since he only worked in manual labor for a week of his life? This paper tries to analyse how selected texts between 1973-84 are related to working class litterature and how this is perceived from the perspective of work and the worker. The analysis show that there are no general definitions regarding workingclass that can be used as a model or reference to working class literature. LÄS MER

 2. 17. Staying Alive : Sjuksköterskans chans till reflektion efter att aktivt deltagit vid ett hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Matilda Hansson; William Bruce; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara närvarande vid ett hjärtstopp kan vara psykiskt påfrestande för vilken sjuksköterska som helst. Genom att kontinuerligt få träning och uppdatera sin kunskap gällande HLR ger det sjuksköterskan möjlighet att vid senare tillfälle reflektera över händelsen och därmed kunna släppa situationen. LÄS MER

 3. 18. "Du hade tur att du var reko" : En studie om identitet, territoriell stigmatisering och organisatoriskt deltagande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Fatih Kulbay; Robin Sütcü; [2018]
  Nyckelord :Goffman; Identity; Organizations; Stigma; Strategies; Exclusion; Inclusion; Goffman; Identitet; Organisationer; Stigma; Strategier; Exkludering; Inkludering;

  Sammanfattning : This paper’s written by Fatih Kulbay and Robin Sütcü, which aim has been to explore how living in a territorially stigmatized place affects one's identity and self-image, but also of the impact that civil society have on the individuals sense of belonging. The aim has also been to exteriorize coping-strategies from the stigmatization. LÄS MER

 4. 19. Oförklarliga fenomen och religiositet. Om hur tro på oförklarliga fenomen kan belysa religiositet bland unga människor i ett sekulariserat senmodernt samhälle.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Katarina Johansson; [2017]
  Nyckelord :unexplainable phenomena; spirituality; religiosity; unoffical religion; institutional religion; Secularization; late modern society; unconventional questions; youth; Sweden.; Philosophy and Religion; Social Sciences;

  Sammanfattning : This is a study about unexplainable phenomena and religiosity in a secular late modern society, more exactly among youth in the southwest of Sweden. The study problematizes the difficulty of measuring religiosity, specifically with quantitative methods, and tries out new questions and formulation of questions regarding beliefs in unexplainable phenomena. LÄS MER

 5. 20. Fallstudie: Hur sköter Modo Hockey sin PR? : En kvantitativ innehållsanalys och en kritisk diskursanalys över hur klubben arbetat med sin PR under perioden 1 april till den 14 september 2016.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Isac Lundmark; Lingefjärd Jacob; [2017]
  Nyckelord :Modo Hockey; PR; Sport-PR; Stakeholder theory; Excellence PR; Modo Hockey; PR; Sport-PR; Intressentteorin; Excellence PR;

  Sammanfattning : Public Relations-fältet (PR) har utvecklats enormt sen Grunig, Grunig och Dozier med flera lade fram paradigmet för fältet. Genom deras teorier kring Excellence PR har organisation efter organisation följt efter. LÄS MER