Sökning: "bruce"

Visar resultat 21 - 25 av 118 uppsatser innehållade ordet bruce.

 1. 21. Implementation of interactive audiovisual elements in undergraduate periodontal education as a learning method: Impact on learning effectiveness and retention of knowledge.  

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Brousk Bruce Pishdari; Christian Bechara; [2018]
  Nyckelord :Periodontal education; Audiovisual; Learning method; Dentistry; Dental students;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Syfte: Syftet med den här studien var att utvärdera om videostödda kliniska instruktioner inom tandläkarutbildning (VACID), som undervisningshjälpmedel, kan förbättra traditionella undervisningsmetoder inom parodontalkirurgi för tandläkarstuderande samt effektivisera inlärning och öka kunskapsretention.    Material och metod: 54 studenter från 5:e terminen på tandläkarprogrammet i Malmö högskola 2016 deltog i denna studie. LÄS MER

 2. 22. Sutton Hoo - Mälardalen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Emil Hult Holmquist; [2018]
  Nyckelord :Sutton Hoo; Mälardalen; Vendeltid; Vendel; Valsgärde; Järnålder; Båtgrav; History and Archaeology;

  Sammanfattning : In the 1930s, a boat-grave was found in Sutton Hoo, England. Soon after, it was noted to have several similarities to swedish boat-grave from the region of Mälardalen, specifically Vendel and Valsgärde. These graves are from the same period as the Sutton Hoo ship burial, in Sweden known as the Vendel period (550-750 AD). LÄS MER

 3. 23. Method for Event Detection in Mechatronic Systems Using Deep Learning

  Master-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :Edvin von Otter; William Bruce; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Artificial Intelligence and Deep Learning are new drivers for technological change, and finds their way into more and more applications. These technologies have the ability to learn com-plex tasks previously hard to automate. LÄS MER

 4. 24. När språket skymmer sikten : språkligt tillgängliga lärmiljöer för elever i språklig sårbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Terese Henriksson; Jenny Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Språkstörning; språklig sårbarhet; språkligt tillgänglig lärmiljö; språkinriktad undervisning; språkutvecklande arbetssätt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad två speciallärare med specialisering inom grav språkstörning har för uppfattningar om hur lärmiljön kan anpassas för att stödja, stärka samt utveckla elevers språkliga förmåga samt deras tankar om hur elever i språklig sårbarhet tros uppfatta sin lärmiljö. Studien syftar även till att få uppfattning om hur en fysisk lärmiljö kan bli tillgänglig för elever i språklig sårbarhet. LÄS MER

 5. 25. The narrative functions of props. Portable communication devices in Die Hard (1988) & Die Hard2: Die Harder (1990)

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Rasmus Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Die Hard; Die Hard 2; Die Harder; Bruce Willis; Portable Communication Devices; Props; Narrative Functions; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The current study sets out to investigate the narrative functions of props that take the particular form of portable communication devices (more specifically walkie-talkies and airplane phones) in Die Hard (1988) and Die Hard 2: Die Harder (1990). The methodology used is the semiotic concepts of denotation and connotation with a supporting theoretical framework based on two principal forms of props called Instrumental and Contextualized together with Antoni Smuszkiewiez’ definition of the concept. LÄS MER