Sökning: "bruce"

Visar resultat 21 - 25 av 105 uppsatser innehållade ordet bruce.

 1. 21. Vad kännetecknar en språkutvecklande lärmiljö? : Hur verksamma lärare och specialpedagoger ser på pedagogiska lärandemiljöer som utvecklar och främjar barns och elevers språkliga utveckling.

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Catarina Lindskog; Charlotte Lundqvist Lundberg; [2017]
  Nyckelord :Specialpedagogik; språklig sårbarhet; språkutvecklande lärmiljö;

  Sammanfattning : Studien tydliggör hur viktigt det är att lärare arbetar med att skapa lärandemiljöer som utvecklar och främjar språkutvecklingen för elever i språklig sårbarhet. Språklig sårbarhet definieras av Bruce, Ivarsson, Svensson och Sventelius (2016) som när elevers förutsättningar i relation till skolans pedagogiska verksamhet kommer i obalans. LÄS MER

 2. 22. Hugget i sten : En kvalitativ studie om hur Gud och Moses framställs i tre nutida filmadaptioner av exodusberättelsen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Martin Kling; [2017]
  Nyckelord :God; Moses; contemporary film; content analysis; religious maximalism; religious minimalism; mediatization of religion;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine how God and Moses are depicted in three contemporary American film adaptions of The Exodus story. The films I have analyzed are: The Ten Commandments (2006), The Bible: Exodus (2013) and Exodus: Gods and Kings (2014). LÄS MER

 3. 23. Vad jorden gömmer vi ej glömmer : En studie om symbolanvändningen på gravstenar i Tibro kommun 1916-2016

  Magister-uppsats,

  Författare :Felicia Westerlund; [2016]
  Nyckelord :Symboler; symbolanvändning; gravstenar; kyrkogårdar;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka symbolanvändningen, texten på och utformningen av gravstenar i Tibro kommun under perioden 1916–2016.Jag har valt att utgå från Steve Bruce beskrivning av sekulariseringsteorin för att se hur de passar in på utvecklingen av symbolanvändning och textanvändning på de gravstenar i Tibro kommun under 1916–2016, som mitt material till största del består av. LÄS MER

 4. 24. May the Strategy be with you: Strategi och struktur i nystartade företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aron Johansson; Matilda Karlsson; Fabian Söderström; [2016]
  Nyckelord :Strategi; Struktur; Effectuation; Nystartade företag; Företags livscykler; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: May the Strategy be with you: Strategi och struktur i nystartade företag Seminariedatum: 2016-01-14 Ämne/kurs: FEKH19 Företagsekonomi: Examensarbete i Strategic Management, 15 HP Författare: Aron Johansson, Matilda Karlsson, Fabian Söderström Handledare: Christine Blomquist Nyckelord: Strategi, Struktur, Effectuation, Nystartade företag, Företags livscykler Syfte: Syftet med studien är att undersöka strategins påverkan på strukturen i nystartade företag. Vidare önskar vi addera ny kunskap till befintlig forskning om strategins påverkan på struktur då vi tycker oss se att den traditionella forskningen gällande relationen mellan strategi och struktur behandlar stora väletablerade företag snarare än små och nystartade. LÄS MER

 5. 25. "Help, everybody's struggeling with what this is?" : En innehållsanalys av Diane Sawyers framställning av Bruce Jenner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sara Tolinsson; Hanna Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Transgender; Transmediation; Massmedia; Agenda Setting Theory; Sawyer; Jenner;

  Sammanfattning : The American society is dominated by a heterosexual powerstructure with norm-filled social values. It is difficult for norm-breaking humans who live outside of the gender stereotypical social model, this includes the group of transgenders. LÄS MER