Sökning: "brukarstyrning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet brukarstyrning.

 1. 1. New Public Management med mänskligt ansikte : En kvalitativ studie av styrverktygen inom den tillitsbaserade styrningsfilosofin

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Simon Andersson; [2022]
  Nyckelord :Trust-based governance; New Public Management; control; public sector; service; tillitsbaserad styrning; New Public Management; styrning; offentlig sektor; service;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att utforska fenomenet tillitsbaserad styrning inom den offentliga sektorn. Detta med avseende på vilka konkreta styrmodeller som utgör den tillitsbaserade styrningens styrverktyg, samt huruvida detta fenomen inkluderar några andra relevanta aspekter relaterade till styrning. LÄS MER

 2. 2. "Vi fixar hellre festen själva än kommer till dukat bord" : En kvalitativ studie om brukarstyrning, delaktighet, makt och inflytande utifrån informatörernas erfarenheter på Alfa i Laholms kommun.

  Kandidat-uppsats, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Åsa Wulff; Lina Byding; [2012]
  Nyckelord :funktionsnedsättning; intellektuell funktionsnedsättning; brukarstyrning; delaktighet; makt; inflytande; bostad;

  Sammanfattning : Syftet var att undersöka hur informatörerna på Alfa i Laholms kommun uppfattar brukarstyrning med utgångspunkt i delaktighet, makt och inflytande samt om denna kunskap går att implementera på en ny servicebostad. Beslut rörande brukare fattas ofta av professionella, vilket medför ett ensidigt perspektiv snarare än brukarnas viktiga inifrånperspektiv. LÄS MER