Sökning: "bruket"

Visar resultat 21 - 25 av 313 uppsatser innehållade ordet bruket.

 1. 21. Her kommber fogten aff køtholman : Personreferens och informationsstruktur i Arboga stads tänkebok 1452–1552

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Jessica Holmlund; [2018]
  Nyckelord :personreferens; informationsstruktur; syntax; fornsvenska; äldre nysvenska; tänkeböcker; Arboga stads tänkebok;

  Sammanfattning : Språkliga uttryck för personreferens kan realiseras på många olika sätt, och hur dessa uttryck struktureras är beroende av ett flertal faktorer, såväl språkinterna som språkexterna. I regel utgörs de referentiella uttrycken av nominalfraser i form av egennamn, personliga pronomen eller substantiv, samtliga med eller utan attributiva bestämningar. LÄS MER

 2. 22. Outsourcing Coordination of Supplier Involvement in Collaborative Product Development Projects - A Risk Analysis

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management

  Författare :CHRISTOPHER HOFMANN; [2018]
  Nyckelord :Risk Analysis; Outsourcing; Collaborative Product Development; Automotive Industry; Riskanalys; outsourcing; kollaborativ produktutveckling; bilindustri;

  Sammanfattning : The automotive industry is in the midst of historic change: changing consumer preferences, new technologies and tougher sustainability requirements. Car manufacturers are forced to transform their businesses fundamentally while striking a balance between current needs and future opportunities. LÄS MER

 3. 23. Läsning, motivation och ljudböcker : En kvantitativ studie av elevers attityder till bruket av ljudböcker som motivationsfrämjande för läsning av skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Nadim Khan; [2018]
  Nyckelord :Upper secondary school; motivation; audiobooks; reading aloud; subject of Swedish; Gymnasieskolan; motivation; ljudböcker; högläsning; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Denna studie innefattar en enkätundersökning på en gymnasieskola i Västra Götaland kring elevers attityder till bruket av ljudböcker, vilket kopplas samman med motivation för läsning av skönlitteratur. Enkätundersökningen genomfördes i skolan, tillsammans med närvarande lärare och var anonym. LÄS MER

 4. 24. Tobaksbruk och kunskaper om tobakens inverkan på den orala hälsan bland ungdomar : En tvärsnittstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Fidan Karem; [2018]
  Nyckelord :Kunskap; Oral hälsa; Tobaksvanor och Ungdomar.;

  Sammanfattning : Introduktion: Tobaksbruk orsakar tidig dödlighet och sjukdomar. Tobaksvanor bland ungdomar i Sverige ser olika ut från en individ till en annan, när det gäller förekomsten av bruket av cigarrett, vattenpipa och även snus. Många nationella och internationella studier har påvisat tobaksbrukets påverkan på den allmänna och orala hälsan. LÄS MER

 5. 25. "Då smäller det!" : En analys av historiebruket kring Amaltheadådet och Anton Nilson

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Henric Pennlöv; [2018]
  Nyckelord :Amalthea; Anton Nilson; Terrorism; Historical Culture; Use of History; Mass Media; Amalthea; Anton Nilson; Terrorism; Historiekultur; Historiebruk; Massmedia;

  Sammanfattning : Uppsatsen studerar historiebruket av Amaltheadådet och gärningsmannen Anton Nilson. Metoden som andvänds för studien är en kvalitiativ innehållsanalys med hermeneutisk läsning av tidningsartiklar från 18 olika dagstidningar som skrivits varje decennium från 1918 till april 2018. LÄS MER