Sökning: "brundtlandkommissionen"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet brundtlandkommissionen.

 1. 1. Ekologisk politik? : En begreppshistorisk studie om politikers användning av begreppet ekologi.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Abdesslam Chabi; [2020]
  Nyckelord :Miljöpolitik; Miljödiskurs; Naturkontraktet; Brundtlandkommissionen; FN-konferensen 1972;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to see how Swedish politicians speak about the concept ecology through the period 1973-1988. I’m using the theory of concepts altering meaning through history made by Koselleck. The result of this study shows that the concept ecology is under change, but I cannot see when by using Kosellecks theory. LÄS MER

 2. 2. Direktiv om granskning i svenska statliga bolag : en lukrativ eller destruktiv upplevelse?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Maria Gustavsson; Sabina Zigon; Eva Melin; [2011]
  Nyckelord :Sustainability report; audit; review engagement; public corporations; advantages; obligation; guidelines; Hållbarhetsredovisning; granskning; statliga bolag; fördelar; direktiv; riktlinjer;

  Sammanfattning : "… en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".Så definieras enligt Brundtlandkommissionen begreppet hållbar utveckling. Det handlar om att företag låter balansera ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor i sin verksamhet. LÄS MER

 3. 3. På väg mot en hållbar utveckling? : En beskrivning av vad företag väljer att lyfta fram i rapporteringen av sitt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvarstagande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Danielsson; Mikaela Nordén; [2010]
  Nyckelord :hållbar utveckling; hållbarhetsredovisning;

  Sammanfattning : En hållbar utveckling definierades av Brundtlandkommissionen inför FN:s världskonferens om miljö och utveckling som ”…en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Begreppet innefattar hänsynstagande till ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter, något som företag kan presentera genom hållbarhetsredovisning. LÄS MER

 4. 4. Verksamhetsstyrning med miljön i fokus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eva-Adrienne Davholm; David Davholm; [2008]
  Nyckelord :Verksamhetsstyrning! ekonomistyrning! miljöansvar! miljöfokus! mål!; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om småföretagens inställning till miljöfrågor, miljömål och långsiktig hållbarhetsutveckling. Begreppet hållbarhet nämndes första gången av Brundtlandkommissionen, vilken skapades av FN år 1983, och definieras som ”en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov”. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning : En jämförelse av olika branscher

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Anna Lantoft; Victoria Larsson; [2007]
  Nyckelord :hållbarhetsredovisning; GRI;

  Sammanfattning : Denna uppsats berör hållbar utveckling och framförallt företags redovisning av detta externt. Begreppet nämndes första gången av Brundtlandkommissionen, vilken skapades av FN år 1983, och definieras som ”en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov”. LÄS MER