Sökning: "brunifiering"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet brunifiering.

 1. 1. Brunifiering av akvatiska ekosystem: En experimentell studie som undersöker tröskelvärde för predator- och bytesförhållande vid en gradient från klart till brunt vatten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Författare :Erik Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Brunifiering; tröskelvärde; födointag; predator- och bytesförhållande; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Browning of water has increased over the last couple of decades on the northern hemisphere. Research show that possible drivers for this change are land use change, climate change, increased precipitation and increased temperatures. LÄS MER

 2. 2. Kalknings påverkan och brunifiering av ytvatten i Västra Götalands län, Sverige : Drivande faktorer och trender

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Hanna Andersson; [2023]
  Nyckelord :Brownification; Surface waters; Acid deposition; Liming;

  Sammanfattning : For more than 45 years an extensive liming measure has taken place in the southwest of Sweden in Västra Götaland county. The goal with the liming is to improve the aquatic ecosystems and counteract the acidification that has occurred in a large part of catchments in this area. LÄS MER

 3. 3. En undersökning av Murån : Brunifiering och orsak

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Johan Eliasson; [2022]
  Nyckelord :Brunifiering;

  Sammanfattning : Att vatten blir brunare, så kallad brunifiering är en trend som har pågått de senaste decennierna och har uppmärksammats mer och mer. Vad som gör ett vatten brunt är koncentrationen av vattenlösligt organiskt kol (DOC). Problemet med brunifiering är de många negativa konsekvenserna som brunifieringen orsakar. LÄS MER

 4. 4. Modelling the Effects of Climate Change on Future DOC Export to Lake Mälaren Using a Generalized Watershed Loading Functions (GWLF) Model

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Klara Lindqvist; [2022]
  Nyckelord :Hydrology; DOC; browning; climate change; drinking water production; Mälaren; Hydrologi; DOC; brunifiering; klimatförändringar; dricksvattenproduktion; Mälaren;

  Sammanfattning : Browning of boreal freshwaters due to an increased export of terrestrial dissolved organic carbon (DOC) has been observed for some decennia. Drivers include recovery from acid deposition and changing climate and land cover. LÄS MER

 5. 5. Hydrological assessment and water management study in Norra Bunn With a focus on fish stock conservation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Qianqian Li; [2021]
  Nyckelord :hydrological assessment; fish stocks conservation; Norra Bunn; water management; HYPE; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Fokus för denna studie är att undersöka statusen för Norra Bunnsjön och de utmaningar den står inför idag med betoning på vattenresurshantering för ett bättre bevarande av fiskbestånden. För att uppnå målen genomfördes litteraturgranskningar, datainsamling från olika källor och vattenprovtagningar på plats. LÄS MER