Sökning: "brunnshög"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet brunnshög.

 1. 1. LCA of Low-temperature District Heating Network Components

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Nils Olsson; [2021]
  Nyckelord :District Heating; LCA; Life Cycle Assessment; Pipes; Environment; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Following the development of new materials and the continuous technical progress made in the construction and energy industries, district heating as a concept finds itself on the brink of a generational shift. One of the pioneering projects leading the way is the creation of Brunnshög, an modern and sustainable district under construction in the north-eastern end of the city of Lund, Sweden. LÄS MER

 2. 2. Urban experimentation in support of Sweden's sustainability transition : a case study of Brunnshög in Lund

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Jessica Clevenger; [2020]
  Nyckelord :Sustainability Science; sustainable urban development; socio-technical systems; multi-level perspective; transition pathways; urban experiment; Brunnshög; Social Sciences;

  Sammanfattning : The number of people living in urban areas has increased significantly over the past few decades. As such, cities have become centers for population and economic growth. These two factors, however, are also the most significant drivers of fossil fuel related CO2 emissions. LÄS MER

 3. 3. Prioritering av gatuutrymmet från planering till implementering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Petter Streijffert; [2020]
  Nyckelord :transport corridor; planning; street space; space allocation; transport modes; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur de olika trafikslagen prioriteras i gatuutrymmet i form av en kritisk granskning av Spårvägsprojektet i Lund. Arbetet ämnar utreda bland annat utrymmesbehovet för motorfordon, cyklister och fotgängare. LÄS MER

 4. 4. Does Reality Match Ambition? Multilevel governance of building energy efficiency in Brunnshög, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Kelly Delaney; [2019]
  Nyckelord :Energy efficiency; energy efficient buildings; multilevel governance; policy ambitions; policy implementation; Science General;

  Sammanfattning : Improving energy efficiency in buildings is an important part of the EU’s ambitions to address climate change and other environmental, social and economic challenges. This is a role that is traditionally taken on by varying levels of governments, each level addressing elements that fall within their areas of jurisdiction. LÄS MER

 5. 5. Vägen från platsvarumärke till det fysiska rummet.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Hanna Maleus Larsson; [2019]
  Nyckelord :platsvarumärke; samhällsplanering; Lund; Brunnshög; MAX IV; ESS;

  Sammanfattning : Sedan en tid tillbaka arbetar flera länder, regioner och större städer med platsvarumärke. Detta används till marknadsföring av sin plats men även för att framhäva det som karaktäriserar eller är unikt för platsen. Idag syns platsvarumärken på kommunen och mindre städer. LÄS MER