Sökning: "brus i reklam"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden brus i reklam.

 1. 1. Neuromarketing : En kvalitativ studie, där svenska marknadsföringsexperters förhållningssätt till neuromarketing behandlas.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Linda Tegelberg; Juliana Kallo; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I ett samhälle där konsumenter översköljs av information, har marknadsförare tvingats hitta nya vägar att nå ut med sitt budskap. Marknadsförare måste förutom att tränga igenom ett massivt brus av reklam, söka djup förståelse kring konsumenters beteenden. LÄS MER

 2. 2. Resan mot den virtuella verkligheten : En multipel fallstudie av den virtuella verklighetens påverkan på varumärkesimagen inom bilindustrin

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Niklas Jehrlander; Max Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Virtual reality; Brand image; Brand identity; Audi; Volvo Cars; Market communication; Positioning; Segmentation; Virtual reality; Varumärkesimage; Varumärkesidentitet; Audi; Volvo Cars; Marknadskommunikation; Positionering; Segmentering.;

  Sammanfattning : Purpose The purpose of this study is to investigate how companies can use VR-commercials and commercials to influence brand image. Furthermore, the purpose is to identify which factors in these medias that affect brand image as well as account for the differences between these two medias. LÄS MER

 3. 3. Inspireras! Lär! Upplev! Sök! : Övertyga med textdesign

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Annica Ranestedt; [2011]
  Nyckelord :textdesign; övertyga; retorik; stil; typografi; varumärke; offentliga budskap; perception; utomhusreklam;

  Sammanfattning : Eskilskällan är ett samarbete mellan Arkiv, Bibliotek och Museer i Eskilstuna och namnet på deras gemensamma mötesplats. Eskilskällan informerar om sin verksam­het i bland annat fyra skyltfönster på Drottninggatan i Eskilstuna. Dagens texter är långa, relativt opersonliga och innehåller mycket information. LÄS MER

 4. 4. Gerillamarknadsföring -Konsten att sprida ett budskap med knappa resurser

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :MARIKA LINDBERG; SEBAHAT ISMAILI; [2011]
  Nyckelord :konsument; brus; subkulturer; conventional and unconventional marketing method; guerrilla; consumer; noise; excess supply; subcultures; konventionella och okonventionella marknadsföringsmetoder; gerilla; utbudsöverskott;

  Sammanfattning : I genomsnitt utsätts vi för 3000 reklambudskap under en dag, men bara cirka 14 % av de okonventionella kampanjerna har någon effekt. Vi har blivit för medvetna om hur reklam påverkar oss och för kritiska mot media för att köpa dessa budskap. Jay Conrad Levinsons grundade för cirka 30 år sedan begreppet gerilla marknadsföring. LÄS MER

 5. 5. Extern marknadskommunikation : Uppfattas företagets budskap rätt av målgruppen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Susanne Johansson; Emelie Smedelindh; [2010]
  Nyckelord :kanal; marknadskommunikation; budskap; målgrupp; annons;

  Sammanfattning : En ekonomisk utveckling har skett på marknaden under de senaste åren där människan gått från att endast köpa det nödvändigaste till att idag köpa mer än vad som behövs. Samtidigt massproduceras produkter till att det blir ett överskott på marknaden, vilket leder till låga priser och större konkurrans där olika medel används. LÄS MER