Sökning: "brusk"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet brusk.

 1. 1. Företags potentiella manipulation av tillväxttakt i goodwillnedskrivningstestet : En kvantitativ studie av svenska och finska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Madeleine Brusk; Madelene Magnusson; [2016]
  Nyckelord :Goodwill; goodwill impairment; goodwill impairment test; growth rate; manipulation; IAS 36.; Goodwill; goodwillnedskrivning; goodwillnedskrivningstest; tillväxttakt; manipulation; IAS 36;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I och med den nya standarden IAS 36 ska företagen göra uppskattningar angående den långsiktiga tillväxttakten i goodwillnedskrivningstestet. Detta innebär en möjlighet att manipulera tillväxttakten för att på så vis undvika eller framkalla nedskrivning av goodwill. LÄS MER

 2. 2. Mer fritid och mindre läxor tack

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sandra Andersson; Paula Brusk; Felicia Kovacs; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Are older consumers of interest for the Swedish Apparel market? A study of older consumers’ attitudes and interests in apparel.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linda Nordén; Brusk Kutlay; [2007]
  Nyckelord :older consumer; apparel; lifestyle; attitudes; consumer behavior; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Summary Title Are older consumers of interest for the Swedish Apparel market? A study of older consumers’ attitudes and interests in apparel Deadline 12 January, 2007 Course FEK 533 Authors Brusk Kutlay and Linda Nordén Tutors Björn Carlsson and Roland Knutsson Keywords Older consumer, apparel, lifestyle, attitudes, consumer behavior Purpose The purpose of this paper is to investigate weather the 50+ segment is a strong market for apparel, i.e. LÄS MER