Sökning: "bruteforce attacker"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden bruteforce attacker.

 1. 1. Wireless Protected Setup (WPS) : Prestandajämförelse mellan Reaver och Bully

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Fredrik Alm; [2015]
  Nyckelord :Wi-Fi; Wireless Protected Setup; WPS; Reaver; Bully; IT-Security; Wi-Fi; Wireless Protected Setup; WPS; Reaver; Bully; IT-Säkerhet;

  Sammanfattning : Wireless Protected Setup (WPS) är ett säkerhetsprotokoll för trådlösa nätverk. Dess design medför en allvarlig säkerhetsbrist som kan möjliggöra att obehöriga kan få åtkomst till ett lösenordskyddat trådlöst nätverk. Vid attack finns det olika verktyg tillgängliga att använda. LÄS MER

 2. 2. Metoder för motverkande av bruteforce-attacker mot Wi-Fi Protected Setup

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Erik Forsman; Andreas Skoglund; [2012]
  Nyckelord :Wi-Fi protected setup; WPS; intrusion detection; IDS; wireless networks; Wi-Fi protected setup; WPS; intrångsdetektering; IDS; trådlösa nätverk;

  Sammanfattning : Konfigurationsprotokollet Wi-Fi protected setup (WPS) har vissa brister idess design gällande hur autentiseringen av den PIN-kod som används för attansluta en enhet till ett trådlöst nätverk är implementerad. Dessa brister kanutnyttjas av en attackerare för att utföra en bruteforce-attack som på enrelativt kort tid kan identifiera den korrekta koden. LÄS MER

 3. 3. Säkerhetstestning av webbapplikationer och CMS plattformen EPiServer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Datateknik

  Författare :Per Ignatius; [2011]
  Nyckelord :EPiServer; Web applikationer; XSS attacker; SQL-Injections; bruteforce attacker; åtkomsthantering; sessionhijacking;

  Sammanfattning : Arbetet behandlar säkerhetstestning av webbapplikationer och CMS plattformen EPiServer. För att Know IT Dalarna ska kunna fortsätta leverera säkra webblösningar efterfrågar de en säkerhetsanalys över plattformen EPiServer men även över sina egenutvecklade applikationer. LÄS MER