Sökning: "brytningsanalys"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet brytningsanalys.

  1. 1. Tre somaliska inlärares svenska uttal : En kontrastiv studie

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

    Författare :Sofie Karlsson; [2014]
    Nyckelord :somaliska; svenska; andraspråk; brytning; brytningsanalys; uttal; uttalsundervisning;

    Sammanfattning : Sammandrag Uppsatsens syfte är att undersöka vilka specifika svårigheter somaliska andraspråksinlärare har i sitt svenska uttal. Studien kommer att beröra såväl segmentella som prosodiska skillnader och föreslå lämpliga metoder för att förbättra deras svenska uttal. LÄS MER