Sökning: "brytningsindex"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet brytningsindex.

 1. 1. Koppling av ljus in i en bandvågledare av kiselnitrat

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Erik Rydving; Ludvig Doeser; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den senaste teknologiska utvecklingen har gjort det möjligt att miniatyrisera optiska komponenter ner på ett fotoniskt integrerat kretskort. Sammankopplingen mellan olika komponenter möjliggörs av vågledare, i vilka informationsbäraren, en enskild foton, propagerar. LÄS MER

 2. 2. Microscopy techniques for studying polymer-polymer blends

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Sandra Mattsson; [2019]
  Nyckelord :CLEM; correlative light and electron microscopy; correlative microscopy; fluorescence microscopy; scanning electron microscopy; phase contrast microscopy; polymer blend; morphology; super yellow; PEO; poly ethylene oxide ; CLEM; korrelativ ljus- och elektronmikroskopi; korrelativ mikroskopi; fluorescensmikroskopi; svepelektronmikroskopi; faskontrastsmikroskopi; polymerblandning; morfologi; super yellow; PEO; poly etylenoxid ;

  Sammanfattning : Semiconductors are used in many electronic applications, for example diodes, solar cells and transistors. Typically, semiconductors are inorganic materials, such as silicon and gallium arsenide, but lately more research and development has been devoted to organic semiconductors, for example semiconducting polymers. LÄS MER

 3. 3. Leakage Suppression for PCB-Waveguide Interconnects Using Hybrid Metasurfaces

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :David Gonzalez Gallardo; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A metasurface is a two dimensional periodic structure which possessesmacroscopic equivalent electromagnetic properties such as anisotropy, negativerefractive index and Electromagnetic Band Gaps (EBG). EBGs havebeen used for the design of waveguide lters and gap waveguides. LÄS MER

 4. 4. Verification of 3D-printed quasi-optical lenses for 60GHz radar applications

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Adrian L. Hagström; L. Albin M. Vass; [2018]
  Nyckelord :60GHz Radar Quasi-optics 3D-Printing 3D-Printed PLA Lenses Verification Electromagnetic Simulation Refractive Index; 60GHz Radar Kvasioptisk 3D-Utskrivning 3D-Utskrivna PLA Linser Verifiering Elektromagnetiska Simulering Brytningsindex;

  Sammanfattning : With the recent rise of 3D-printing as a form of manufacturing and their advantages for quick prototyping there is an interest for 3D-printed optical components. This thesis tests how well 3D-printed quasi-optical components preform and verify measurements with electromagnetic simulations. LÄS MER

 5. 5. Simulations and measurements of InGaAlP LEDs

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Björn Jönsson; [2017]
  Nyckelord :Technology and Engineering; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : This work concerns the light extraction from InGaAlP LEDs. Two possible improvements are studied. LÄS MER