Sökning: "brytpunktssamtal"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet brytpunktssamtal.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av brytpunktssamtal med patient i livets slutskede

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jenny Johannesson; Maria Holgersson; [2020]
  Nyckelord :breaking bad news; life experiences; nurses; palliative care; brytpunktssamtal; erfarenheter; palliativ vård; sjuksköterskor; upplevelser; lived experiences;

  Sammanfattning : SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV BRYTPUNKTSSAMTAL MED PATIENT I LIVETS SLUTSKEDELITTERATURSTUDIEHolgersson M, Johannesson J. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av brytpunktssamtal med patient i livets slutskede. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. Förbättrad palliativ vård med en palliativ omvårdnadskonsult : En kvalitativ intervjustudie av ett förbättringsarbete med syfte att förbättra det palliativa omhändertagandet på ett akutsjukhus.

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Camilla Lindell; [2020]
  Nyckelord :communication; palliative care; pain; profound knowledge; förbättringskunskap; kommunikation; palliativ vård; smärta;

  Sammanfattning : Syftet var att förbättra omhändertagandet av palliativa patienter i det sena skedet av palliativ vård på ett akutsjukhus med fokus på smärtskattning/registrering, antal brytpunktssamtal, efterlevandesamtal och användandet av det Svenska palliativregistret. Förbättringsarbetet kopplades till en studie vars syfte var att undersöka medarbetarnas erfarenheter av att arbeta med stöd av en palliativ omvårdnadskonsult. LÄS MER

 3. 3. Brytpunktssamtal för äldre personer : en registerstudie i palliativ vård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Helene Nilsson; Anna Strauss; [2019]
  Nyckelord :Breakpoint conversation; district nurse; four cornerstones in palliative care; palliative care; elderly people; Brytpunktssamtal; distriktssköterska; fyra hörnstenar i palliativ vård; palliativ vård; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Behovet av palliativ vård kommer att öka i takt med att befolkning blir äldre och lever allt längre. Det kommer bli fler äldre personer med kroniska sjukdomar som har andra sjukdomsförlopp jämfört med cancer. Det är viktigt för kvaliteten av den palliativa vården att brytpunktssamtal erbjuds. LÄS MER

 4. 4. Brytpunktssamtal : Kommunikation med närstående till döende

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Oscar Lövgren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund:Trots en ökad fokus på personcentrerad vård och nya mål uppsatts för svensk sjukvård angående brytpunktssamtal är det fortfarande ett område inom vilket svensk sjukvård faller kort. En viktig del inom brytpunktssamtal och övergången från kurativ till palliativ vård är att identifiera patientens önskningar och behov, samt försöka erbjuda känslomässigt stöd. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av brytpunktssamtal hos patienter med cancer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Emily Koskinen; Sandra Mason; [2019]
  Nyckelord :Keywords: End of life discussions; End-of-life decisions; Cancer patients; Communication; Nurses experience; Palliative care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer kan uppstå i diverse delar av kroppen. Cancervården använder sig av två faser. Den kurativa fasen där målet är att patienten ska bli botad samt den palliativa fasen där vårdinriktningen är palliativ och sjukdomen inte längre går att bota. LÄS MER