Sökning: "buddhism"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade ordet buddhism.

 1. 1. Att leva med religion : En studie om läroböckers framställning av världsreligionernas funktionella aspekter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :David Huusko; [2021]
  Nyckelord :Religion; functional definitions; textbooks; content analysis; Religion; funktionell definition; läroböcker; innehållsanalys;

  Sammanfattning : What religion does for its followers and how people use religion in their lives is something that is of interest from a historical perspective as well as from a contemporary perspective. The purpose of this essay is to analyze and interpret how functional aspects of world religions are presented in textbooks. LÄS MER

 2. 2. Environmental motives in the Buddhist ecology : A study of Thich Nhat Hanh’s ecology, engaged practice and environmental activism

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Unna Kontio; [2020]
  Nyckelord :Thich Nhat Hanh; environmentalism; engaged Buddhism; ecology;

  Sammanfattning : Thich Nhat Hanh is one of the key actors in the contemporary engaged Buddhist practice. With his understanding of the traditional Buddhist doctrine, tradition and practice he constructs a view of ecology that he thinks encourage both the individual and the collective to environmentalist action. LÄS MER

 3. 3. Konstnärers inspirationer i Kina : En jämförande studie om den kinesiska konsten under Han- och Tangdynastin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Elias Edström; [2020]
  Nyckelord :Kina; konst; Handynastin; Tangdynastin; buddhism; hellenism.;

  Sammanfattning : This study aims to examine and compare four objects of Chinese art that derive from two different dynasties; the Han dynasty and the Tang dynasty. The goal is to reach an understanding of what the art in China conveyed, and how Hellenistic and religious influences affected the Chinese art during the two dynasties. LÄS MER

 4. 4. Internetbaserad färdighetsträning och dess effekter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Erik Fransson Blasques; [2020]
  Nyckelord :acceptance and commitment training; buddhism; meditation; psykologisk flexibilitet; empati; medkänsla; självmedkänsla; rasism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Frågeställning: Syftet med detta arbete var att undersöka om interventioner baserade på ACT respektive buddhistisk meditation har en inverkan på psykologisk inflexibilitet, empati, medkänsla till andra, självmedkänsla samt modern rasism. Till detta hörde en explorativ frågeställning gällande eventuella skillnader i de båda metodernas inverkan på utfallsmåtten. LÄS MER

 5. 5. Att Googla till upplysning : En analys av hur buddhismen framställs på webbsidorna NE.se, SO-rummet och Wikipedia

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Dong Nguyen; [2020]
  Nyckelord :Buddhism; wikipedia; nationalencyklopedin; so-rummet; internet; framställning;

  Sammanfattning : Studier visar att allt fler elever använder internet för informationssökning till sina studier. En del webbsidor som SO-rummet och Nationalencyklopedin.se (NE.se) har som grund att vara komplement till läromedel i undervisningen, andra webbsidor som Wikipedia (svenska versionen) har som mål att endast förmedla kunskap. LÄS MER