Sökning: "buddism"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet buddism.

 1. 1. Den religiösa gemenskapens roll för skolungdomars välbefinnande : En tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Christian Andréasson; Linnéa Engholm; [2020]
  Nyckelord :Well-being; religion; adolescents; MHC-SF; Välbefinnande; religion; ungdomar; MHC-SF;

  Sammanfattning : Studien undersöker skillnader i ungdomars välbefinnande utifrån om ungdomen tillhör/är uppvuxen inom en religion eller inte, ungdomars deltagande i religiösa sammankomster samt skillnaden mellan de ungdomar som i huvudsak upplever socialt stöd från sin religion och de som har en mer fundamental uppfattning. Data har inhämtats från forskningsprogrammet Longitudinal Research on Development in Adolescence (LoRDIA) och består av totalt 1231 skolungdomar. LÄS MER

 2. 2. Hyperrealitet, perceptionsfenomenologi och relationsinramning : Prövandet av en teoretisk förklaringsmodell med utgångspunkt från en kritisk undersökning av forskning om naturens läkande egenskaper.

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Timo M. Järpeskog; [2018]
  Nyckelord :Hyperreality; perception phenomenology; relational frame theory; the more-than-human; perception; phenomenology; eco-psychology; behaviorism; religious studies; buddism; acceptance and commitment therapy; evidence based psychotherapy; nature assisted interventions; animal assisted interventions; nature as a healing place; rehabilition gardens; garden therapy; Hayes Steven; Abram David; Baudrillard Jean; only-human; mental health.; Hyperrealitet; perceptionsfenomenologi; relationsinramning; mer-än-mänskliga; perception; fenomenologi; ekopsykologi; behaviorism; religionsvetenskap; buddism; acceptance and commitment therapy; evidensbaserad psykoterapi; naturassisterade interventioner; djurassisterade interventioner; naturen som en läkande plats; rehabiliteringsträdgård; trädgårdsterapi; Hayes Steven; Abram David; Baudrillard Jean; enbart-mänskliga; psykisk ohälsa.;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats diskuterar naturens läkande effekt på människan genom att analysera nuvarande forskningsläge i både svenskt och internationellt perspektiv. Analysen förstås genom en teoretisk modell som baserar sig på ekologisk perceptionsfenomenologi, hyperrealitet och relationsinramning. LÄS MER

 3. 3. Mantras for miracles

  Master-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Sara Reinholtz; [2013]
  Nyckelord :textile; textile architecture; knitting; room divider; interaction; toy; mandala; buddhism; mantra; design process; play; transformation; textil; textil arkitektur; stickning; rumsavdelare; interaktion; leksak; mandala; buddism; mantra; design process; lek; transformation;

  Sammanfattning : The thesis paperDesign takes place in our lives, naturally and sometimes invisibly, but how can we become alert to its impact on us? How can we as designers elaborate on our role in creating tools for people’s lives?A handmade metal wire toy I found in my parents’ house made me discover the world of mandalas; a Buddhistic symbol and a tool for spiritual enlightenment. Mandalas speak of the relation between us and the world and balance between body and mind. LÄS MER

 4. 4. En annan sorts kvinna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Lina Campbell; [2013]
  Nyckelord :prostitution; buddism; samhälle; kultur; transpersoner; Thailand; lagar; yrkesliv; mänskliga rättigheter; Social Sciences;

  Sammanfattning : De är många, långt fler än i västländer och en mycket vanlig syn i offentligheten. De är i stort accepterade av samhälle och familj men kämpar ändå mot diskriminering och stigmatisering. De kräver mänskliga rättigheter, värdiga arbeten och ett drägligt vardagsliv. De vill kunna leva med dem de älskar. LÄS MER

 5. 5. Den religiösa turismen i Gokarna : en analys av västerländsk nyandlighet i österländsk kontext

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Emil Mörk; [2005]
  Nyckelord :nyandlighet; nyreligiositet; Indien; Gokarna; buddism; hinduism; New Age; backpacker; Iskcon; Osho; Transcendental Meditation; yoga; karma; reinkarnation;

  Sammanfattning : Söder om Goas partystränder ligger den ganska fridfulla staden Gokarna. Gokarna har sedan början på 1980-talet varit en träffpunkt för både religiöst sökande västerlänningar och indier som insett att de kan tjäna pengar på de nyfikna turisterna. LÄS MER