Sökning: "budesonid"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet budesonid.

  1. 1. Ideala pulverinhalatorer och deras egenskaper

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

    Författare :Porntip Polraksa; [2021]
    Nyckelord :Ideal pulverinhalator; pulverinhalator; budesonid; formoterol;

    Sammanfattning : Sammanfattning Inledning: Inhalationsläkemedel är ett sätt att få in läkemedel via luftvägarna till lungor. Pulverinhalator, sprayinhalator, nebulisator och ånginhalator är de fyra apparater som används i dagsläget. Det här arbetet inriktas på pulverinhalatorer. LÄS MER