Sökning: "budget styrmetod kommun"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden budget styrmetod kommun.

 1. 1. Styrning med målkonflikter i kommunala organisationer : En studie med inritning på förskolans beslutsfattare inom Halmstads kommun och Laholms kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Agneta Ekelund; [2010]
  Nyckelord :Målstyrning; förskolor; otydliga mål; förvaltning; kommun;

  Sammanfattning :  SammanfattningTitel: Styrning med målkonflikter i kommunala organisationer Författare: Agneta EkelundHandledare: Marita BlomkvistNyckelord: Målstyrning, förskolor, otydliga mål, förvaltning, kommun.Problemformulering: Vilka styrmetoder använder kommunala organisationer där det kan finnas konflikter mellan olika mål, och vad i styrningen skiljer mellan organisationer inom samma bransch? Teorier: Olika teorier tas upp som ligger till grund för den undersökning som valts att göras. LÄS MER

 2. 2. Mål- och resultatstyrning i offentlig verksamhet : En fallstudie av äldreförvaltningen inom Karlskrona kommun

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Jonny Adolfsson; Lars Ehnbom; Pär-Ola Martinsson; [2004]
  Nyckelord :Målstyrning; Resultatstyrning; Offentlig verksamhet; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Syfte: Att sammanställa en beskrivning på hur mål- och resultatstyrning fungerar i praktiken enligt budgetansvariga på verkställande nivå i offentlig verksamhet. Sedan studera huruvida mål- och resultatstyrning i offentlig verksamhet kan klassificeras som mål- och resultatstyrning enligt allmänna indelningar inom ekonomistyrning av olika författare. LÄS MER