Sökning: "budgetprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet budgetprocess.

 1. 1. Puckar eller pengar? En fallstudie om när sport och ekonomi möts i budgetprocessen i en elitidrottsförening

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olla Berglund; Petter Andersson; [2019-08-13]
  Nyckelord :Sport; budget; budgetprocess; elitidrott; ekonomi; logiker; konflikter;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Elitidrottsföreningar befinner sig i en komplex miljö där de måste tahänsyn till både sport och ekonomi vilket kan leda till att konflikter inom organisationenuppstår. Konflikterna synliggörs i budgetprocessen eftersom sporten vill använda resurser föratt nå sportsliga mål men föreningarna har även ekonomiska krav att ta hänsyn till. LÄS MER

 2. 2. Deltagande i budgetprocessen : En fallstudie om vilka faktorer som bidrar till motivation och minskar slack

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Hanna Andersson; Anna Andrésson; [2017]
  Nyckelord :Budget; budget process; participation; subordinate managers; motivation; slack; communication; personality; community and cooperation; strategic planning; personal values; Budget; budgetprocess; deltagande; underordnade chefer; motivation; slack; kommunikation; personlighet; gemenskap och samarbete; strategisk planering; personliga värderingar;

  Sammanfattning : Att skapa en budget handlar om att ta fram en prognos för framtida ekonomiska resultat både vad det gäller likviditet, resultat- och balansräkningen. Den kan ha olika syften inom ett företag och kan användas för att motivera de underordnade cheferna genom att låta dem vara delaktiga i processen då det skapas mål som leder till en belöning. LÄS MER

 3. 3. Kommunal budgetering : Budgetuppföljning i Kalmar län

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Olivia Bergvall; Emma Strand; [2017]
  Nyckelord :Budgetprocess; budgetuppföljning; kommunal ekonomi;

  Sammanfattning : Det finns flera skäl till att budget används inom kommuner. Dels är den lagstadgad sedan 1862 men budgeten uppfyller även syften som planering, målsättning och styrning. Många offentliga organisationer sätter upp strama budgetar eftersom de kämpar med att minska utgifter. LÄS MER

 4. 4. Budgetering på lugnare vatten : En fallstudie om hur uppdragsspecifikation och fasta intäkter påverkar Sveriges Radios budgetprocess

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erika Balsvik; Daniel Hartman; [2016]
  Nyckelord :Contingencyteorin; budgetprocess; budgetkritik; fasta intäkter; uppdragsspecifikation; public service;

  Sammanfattning : Budgeten har av forskare sagts vara hjärtat av ekonomistyrning. Den traditionella budgeteringen har länge fått kritik för sin stelbenta syn på resurser och organisationer. Det har även förts en debatt gällande hur ekonomistyrning kan ske på bästa sett. LÄS MER

 5. 5. Budget-ett nödvändigt ont : En fallstudie om budgetering på Uppsala universitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jens Karlstedt; VictorHugo Olofsson; [2016]
  Nyckelord :Budget; Budgetprocess; Planering; Uppsala universitet;

  Sammanfattning : Budget är ett ämne som har mött mycket kritik och forskningen kring budgetens sätt att fungera är begränsad. Budgeten anses av många vara ett svårtolkat och ointressant dokument. Budgeten fortsätter dock att vara en viktig del i verksamheters planering och styrning, framför allt inom offentliga verksamheter. LÄS MER