Sökning: "budgivning"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet budgivning.

 1. 1. Dolda bud och förtroendet för fastighetsmäklaren och fastighetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Odd Rydin; Sara Malm; [2022]
  Nyckelord :Hidden bids; bidding; conditional bids; real estate; real estate market; real estate agent; Dolda bud; budgivning; villkorade bud; fastighetsförmedling; fastighetsmarknad; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Budgivningen är en av de mest vitala delarna i bostadsaffären. Det är genom budgivningen som den slutgiltiga köparen koras och det slutgiltiga priset uppskattas. Trots budgivningens centrala betydelse för bostadsaffären är den inte lagreglerad. LÄS MER

 2. 2. Miljöcertifierings påverkan på försäljningspriset av kontorsbyggnader

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Ebba Dahlberg; Lovisa Frank; [2022]
  Nyckelord :Kontor; miljöcertifiering; försäljningspris; transaktioner; investeringsmotiv; finansiering; fallstudie Office; Green Building Certification; sales price; transactions; investment motive; financing; case study; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this case study is to investigate whether, and for what reason, green building certification of office properties affects, or does not affect, the sales price in an open bidding. The study's questions are; 1. LÄS MER

 3. 3. En studie om dolda bud – vilka effekter har det på förmedlingsprocessen?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :David Bechara; [2021]
  Nyckelord :Closed bids; sealed bids; secret bids; bidding; conditional bids; Dolda bud; mörka bud; riktade bud; budgivning; villkorade bud;

  Sammanfattning : En av de viktigaste delarna i bostadsaffärer är budgivningen, både för mäklare, säljare och köpare. Budgivningen är dock inte reglerad i lag och bud är inte bindande. Säljaren bestämmer över budgivningen och spekulanterna bestämmer över sina bud. LÄS MER

 4. 4. Demand Side FLexibility and Bidding Strategies for Flexible Loads in Air-Conditioned Buildings

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Christian Utama; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Demand-side flexibility (DSF) has been touted as a possible solution to thechallenges in power system operation arising as a result of the increasing intermittent renewables penetration and the emergence of electric vehicles (EVs). In Singapore, where around 24 to 60% of electricity demand in buildings couldbe attributed to heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) purposes, air-conditioned building present a potentially major flexibility resource which could be used to provide DSF and help accommodate these challenges. LÄS MER

 5. 5. Konsumenters motivation till att återförsälja kläder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emelie Olesen; [2020]
  Nyckelord :consumers as resellers; konsumentåterförsäljare; konsumentbeteende; motivationer; second hand; kläder; hållbarhet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Konsumenters motivation till att återförsälja kläder. Nivå och kurs: Kandidatuppsats vid institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds Universitet, Campus Helsingborg. KSMK65 Examensarbete för kandidatexamen, VT2020, 15 HP. LÄS MER