Sökning: "budskap"

Visar resultat 1 - 5 av 2067 uppsatser innehållade ordet budskap.

 1. 1. Sexistisk reklam i influencers personliga kanaler. En kvalitativ intervjustudie om unga människors uppfattning och värdering av influencer-reklam på det sociala mediet Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Wilma Reis; [2024-03-01]
  Nyckelord :Receptionsforskning; Electronic word-of-mouth; influencer-reklam; Instagram; sexistiskt innehåll; könsdiskriminerande reklam; unga människor;

  Sammanfattning : Abstract Examensarbete 15 hp MK1501 Nivå: Grundnivå HT 2023 Handledare: Maria Elliot Kursansvarig: Malin Sveningsson Sidantal: 48 sidor Antal ord: 14 446 exkl. referenser Nyckelord: Receptionsforskning, Electronic word-of-mouth, influencer-reklam, Instagram, sexistiskt innehåll, könsdiskriminerande reklam, unga människor _________________________________________________________________________ Syfte: Att undersöka om vilka synsätt det finns hos unga svenska vuxna mellan åldrarna 20-30 år och vad de uppfattar som sexistiskt innehåll när det sker på svenska influencers personliga instagramkonton i relation till reklamsamarbeten. LÄS MER

 2. 2. Crude Oils. Vilka budskap kan finnas i Banksys målningar?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Jan Skansholm; [2024-02-08]
  Nyckelord :Banksy; Crude Oils; paraphrase paintings; parafraser;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är dels att genom analys söka de budskap som finns i tre oljemålningar som ingår i en serie som Banksy kallat Crude Oils, dels att genom intervjuer undersöka hur ett antal betraktare uppfattar verken. De tre målningarna är Banksys versioner (parafraser) av tre kända konstverk av Claude Monet, Edward Hopper och Diego Velázquez. LÄS MER

 3. 3. Varumärket H&M i sviterna av en hållbarhetskris : En kvalitativ innehållsanalys av hur H&M via vdn Helena Helmersson kriskommunicerar i fallet om “Klädinsamlingen som blir sophögar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Wilma Niva Runberg; Evelina Ek; [2024]
  Nyckelord :Kriskommunikation; H M; hållbarhet; Image Repair Theory; Situational Crisis Communication Theory; Corporate Social Responsibility; greenwashing; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : 2023 kunde Aftonbladet avslöja en granskning med motsägande information kring H&Ms annars utstickande hållbarhetsarbete. Det framkom i granskningen att H&Ms klädinsamling som har kommit till att bli den största i världen inte återanvänder eller återvinner kläderna på det sättet som utlovas och att flera av plaggen hamnar på platser, som världens värsta dumpningsplats i Benin. LÄS MER

 4. 4. girlhood. : TikTok-trenden “girlhood” som ett uttryck för en ny form av digital feminism?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Linnéa Jönsson; Fideli Almgren; [2024]
  Nyckelord :girlhood; digital feminism; aktivism; vardagsmotstånd; affordances; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker digital feminism med utgångspunkt i TikTok-trenden “girlhood”. Studiens syfte är att belysa hur tjejer och unga kvinnor genom deltagande i trenden gör uttryck för en digital feministisk aktivism. LÄS MER

 5. 5. "That's Mother Earth, bro." : En multimodal (eko)kritisk diskursanalys av dokumentärserien Down to Earth with Zac Efron

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alice Carlström; Fanny Rydén; [2024]
  Nyckelord :ecocriticism; climate communication; popular culture; utopia; documentary; ekokritik; klimatkommunikation; populärkultur; utopi; dokumentär;

  Sammanfattning : Föreliggande studie ämnade att undersöka om den utopiska dokumentärserien Down to Earth with Zac Efron, vars syfte är att inspirera till engagemang för klimatkrisen, förmedlar motsägelsefulla budskap i form av ojämlika maktförhållanden mellan människa och natur samt mellan människor. Tidigare studier på i huvudsak dystopisk miljöinriktad Hollywoodfilm, samt till viss del dokumentärer, har visat att dominanta förhållanden ofta förekommer. LÄS MER