Sökning: "building industry"

Visar resultat 1 - 5 av 1794 uppsatser innehållade orden building industry.

 1. 1. Variability Management in Robotic Systems: A Variability-Modelling Language That Implements Variation Points Based On Binding Time and Binding Mode

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :JUDE GYIMAH; [2022-02-02]
  Nyckelord :Variability Management; Service Robots; Robotics Software Engineering; Domain-Specific Languages; Feature Reconfiguration;

  Sammanfattning : Technological advancements have led to a growing demand for efficient solutions that minimise risk and maximise efficiency when it comes to performing tasks in nondeterministic environments. In the wake of the current pandemic, humanity has been affected by labor shortages, logistic challenges, unexpected strain on supply systems and product shortages caused by safety regulations and health complications. LÄS MER

 2. 2. Experimental and computational analysis of the thermal degradation and the loss of strength of engineered wood-based panels

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Wickramasooriyage Devmini Kularatne; [2022]
  Nyckelord :Oriented strand board; thermal decomposition; mechanical degradation; heat transfer modelling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The current trends in the construction industry push toward materials that are more sustainable and environmentally friendlier than more traditional building materials such as concrete and steel. Timber and timber composites are one of the most popular materials on this list, due to both their mechanical strength and pleasant aesthetics. LÄS MER

 3. 3. House of waste : Implementing Disposable Products In Swedish Architecture

  M1-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Caroline Babamov; [2022]
  Nyckelord :Sustainable architecture; sweden; disposable products; implementing waste; methods;

  Sammanfattning : It is stated that Sweden is the leading country for the European Union when it comes to recycling and sorting. However, tonnes of waste are still being deposited to be incinerated instead of being reused or recycled. There are two reasons that are mentioned in this thesis. LÄS MER

 4. 4. BIM i offentlig fastighetsförvaltning : En fallstudie om informationsbehov, nuvarande arbetsprocesser och CoClass

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Rickard Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :BIM; Facility Management; Information Needs; Current Working Processes; CoClass; BIM; fastighetsförvaltning; informationsbehov; nuvarande arbetsprocesser; CoClass;

  Sammanfattning : Skapande och användande av byggnadsinformationsmodeller (BIM) har fått ökat intresse från byggbranschen på grund av dess förmåga att lagra och hantera information. Med detta ökade intresse har även nya användningsområden utvecklats, bland annat tillämpning inom fastighetsförvaltning. LÄS MER

 5. 5. Miljömässiga åtgärder i hanteringen av schaktmassor i ett stadsbyggnadsprojekt : En analys om hur branschsamverkan kan bidra till ökad hållbarhet, ekonomisk och samhällsekonomisk lönsamhet

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Paul Allaga; Loay Ali Mohsen; [2022]
  Nyckelord :Partnering; Excavated soil management; Excavation masses; socio-economic benefits and climate savings.; Samverkan; Masslogistikcenter; schaktmassor; Samhällsekonomisk nytta och klimatbesparing;

  Sammanfattning : Agenda 2030, som är en sammanfattande beskrivning av FN:s globala hållbarhetsmål, handlar om att tillsammans kunna hjälpa till att reducera den miljöpåverkan som finns i samhället idag (FN, 2015). En av de branscher som har störst inflytande på växthuseffekten är byggbranschen och därför finns det stor möjlighet här att bidra till en positiv utveckling. LÄS MER