Sökning: "building permit"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade orden building permit.

 1. 1. KULTURVÅRD MED PLAN- OCH BYGGLAGEN I PRAKTIKEN 32 rättsfall om bygglovsärenden i Mark- och miljööverdomstolen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Kristina de Rooij; [2022-01-19]
  Nyckelord :plan- and construction law; building permit; appeals; preservation; integrated conservation; cultural heritage; protection;

  Sammanfattning : The Swedish plan- and construction law contains provisions concerning the cultural environment and its protection. These provisions are rather difficult to interpret as they refer to diffuse concepts such as caution and distortion. LÄS MER

 2. 2. Flytande bostäder i Oceanhamnen - hur exploatering för bostadsändamål sker på vatten

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Fredrik Hakegård; Karolina Ljungström; [2022]
  Nyckelord :Property formation; property development; Helsingborg; floating homes; houseboat; land development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Flytande bostäder är inte ett nytt koncept, men under de senaste 20 åren har boende på vatten dykt upp i planarbetet i svenska kommuner samt etableras på marknaden. Helsingborgs stad har visat intresse för konceptet och har tankar på att införa flytande villor i det nya området Oceanhamnen - vilket är bakgrunden för denna studie. LÄS MER

 3. 3. Problem kring bygglovsprocessen i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Salen alhaidar; [2022]
  Nyckelord :Building permit; Building permit process; Building permit documents; Complete documents; Malmö municipality; Planning and Building Act; National Board of Housing; Building and Planning; application process; Bygglov; Bygglovsprocessen; Bygglovshandlingar; Bygglovshandläggning; Kompletta handlingar; Malmö kommun; brister; effektivisering; plan- och bygglagen; enkätundersökning; boverket; ansökningsprocessen.;

  Sammanfattning : Abstract  This thesis is based on the problems surrounding the building permit process that many in the construction industry is experiencing. When you are going to build something new, change a building or demolish a building, you need a building permit from the municipality where the measure is to be carried out. LÄS MER

 4. 4. Liten avvikelse från detaljplan – ett stort problem?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Daniel Iveborg; Simone Fuentes; [2022]
  Nyckelord :Building permit; minor deviation; detailed development plan; municipality; Building committee; the County Administrative Board; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Municipalities have a planning monopoly that allows them to regulate land and water use. With this follows a responsibility to handle building permits in a responsible manner. The building measure must abide by the detailed development plan. LÄS MER

 5. 5. Ensamkommande barns egenupplevda asylprocess : En kvalitativ studie gällande ensamkommande barns resa från hemlandet till ett uppehållstillstånd i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sania Alissar Rajha; Lona Kelati; [2022]
  Nyckelord :Ensamkommande barn; inkludering; integration; asylsökande; socialt arbete;

  Sammanfattning : Sweden is a country that historically speaking has had generous migration policies, however the migration crisis occurring in 2015 resulted in many challenges for unaccompanied asylum-seeking children. This study highlights signs indicating that the adjustment period is not only crucial to their integration long-term but also sheds light on the vulnerability of unaccompanied children seeking asylum with a special emphasis being that they appear more vulnerable during the period when they first arrive in Sweden. LÄS MER