Sökning: "bukfetma"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet bukfetma.

 1. 1. Att motivera patienter till hälsosamma levnadsvaneförändringar vid diabetes typ 2

  Magister-uppsats,

  Författare :Angelica Halvardsson; Marian Taguinod Gustafsson; [2021-04-23]
  Nyckelord :typ 2 diabetes; sjuksköterska; hälsopromotion; primärvård; levnadsvanor; kvalitativ metod; intervju;

  Sammanfattning : Background: Diabetes is a growing public disease that affects all ages and both children and adults. Physical inactivity, smoking, consumption of alcohol, an unhealthy diet and abdominal obesity are common risk factors that can lead to the development of type 2diabetes. LÄS MER

 2. 2. Hur intensitetsnivån av fysisk aktivitet påverkar hälsan : Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete vid metabola syndromet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Karin Gill; Jenny Richardsson; [2020]
  Nyckelord :Dorothea Orem; Egenvård; Metabola riskfaktorer; Sjuksköterska; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Metabola syndromet innebär fysiologiska riskfaktorer som bukfetma och högt blodtryck vilket ger en förhöjd risk att drabbas av kardiovaskulära sjukdomar och diabetes typ 2. Tillståndet ökar globalt och leder till stora hälsoproblem, med fysisk aktivitet kan riskerna förminskas. LÄS MER

 3. 3. Förekomst av kroniska sjukdomar hos överviktiga hundar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Remon Yosri Kamel Azmy; Love Bromé; [2020]
  Nyckelord :fetma; hund; kroniska sjukdomar; riskfaktorer; övervikt;

  Sammanfattning : Övervikt hos hundar är ett utbrett problem som existerar i flera länder runt om i världen inklusive Sverige. Syftet med det här arbetet var att beskriva vanliga sjukdomar som förekommer vid övervikt hos hund samt vilka riskfaktorer som orsakar övervikt genom en litteraturstudie. LÄS MER

 4. 4. Effekter av livsstilsinterventioner vid det metabola syndromet : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sofie Johansson; Sofia Stiernman; [2017]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Hälsofrämjande omvårdnad; Litteraturstudie; Metabola syndromet;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Ett kärnbegrepp inom omvårdnad är hälsa. En hälsosam livsstil innebär att vara fysiskt aktiv och äta hälsosamt. Ohälsosamma levnadsvanor och fysisk inaktivitet i kombination med högt energiintag kan leda till metabolt syndrom som är ett samlingsnamn för hypertoni, diabetes typ II, bukfetma och blodfettrubbning. LÄS MER

 5. 5. Lågkolhydratkost vid övervikt och fetma : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Maj Timhagen; Sara Lidberg Carlsson; [2016]
  Nyckelord :Weight loss; ketogenic diet; low-carbohydrate diet; self-care; Viktnedgång; ketogen kost; lågkolhydratkost; egenvård;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Övervikt och fetma har blivit en hälsofarlig nödsituation i västvärlden, i synnerhet bukfetma som är en av de viktigaste riskfaktorerna för kardiovaskulära sjukdomar. Den västerländska dieten domineras av högt förädlade livsmedel till låg kostnad vilket snabbt har utvecklat övervikt och överviktsrelaterade sjukdomar. LÄS MER