Sökning: "bulkdensitet"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet bulkdensitet.

 1. 1. Strukturförbättrande förmåga hos mellangrödor före sockerbetor : undersökning av mellangrödors effekt på markens infiltrationskapacitet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Pernilla Jansson Edströmer; [2020]
  Nyckelord :mellangröda; infiltrationsförmåga; struktur; genomsläpplighet; cover crop; infiltration capacity; structure; permeability;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att bestämma hur några utvalda mellangrödor påverkar markens genomsläpplighet, det vill säga infiltrationskapacitet, genom ett försök som utfördes år 2020. Försöksfältet var beläget på Kronoslätts gård i Hemmesdynge. LÄS MER

 2. 2. Effects of 100 years of drainage on peat properties in a drained peatland forests in northern Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Mikaela Casselgård; [2020]
  Nyckelord :ash content; biodiversity; bulk density; carbon; climate; compaction; ditch; drainage; greenhouse gas emissions; groundwater level; isotopes; nitrogen; peatland; restoration;

  Sammanfattning : Natural peatlands provide a small but persistent long-term carbon (C) sink. However, within the last century their extent in Sweden has declined by about 1.5-2.0 million hectares due to drainage activities. LÄS MER

 3. 3. The effect of thickness and compaction on the recovery of aluminium in recycling of foils in salt flux

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Harald Philipson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In Norway, more than 40.000 tonnes of aluminum (Al) in food packaging goes to incineration annually. Recycling this waste would save more than 1.5 TWh of energy and several hundred thousand tonnes of CO2 emissions. LÄS MER

 4. 4. Kylningens inverkan på pelletskvalitén : En studie om kylning av träpellets med olika kylningsmetoder

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Adam Sönefors; [2018]
  Nyckelord :Kylning; Träpellets; Bioenergi;

  Sammanfattning : Det blir allt viktigare med fler hållbara och miljövänliga lösningar för att kunna ta itu med dagens miljökris och för att kunna ersätta de fossila bränslena. Pelletseldning är en lösning som anses vara koldioxid neutralt och går att elda året runt. För att pelleten ska vara lätthanterlig och tålig så är de b.la. LÄS MER

 5. 5. Semi-kontinuerlig samrötning av ensilerat våtmarksgräs och matavfall : En studie av metan utbyte

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Sebastian Leijen; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Världens ökande energibehov och önskan om att minimera konsekvenserna av klimatförändringen har gjort att flera miljömål tagits fram både på nationella och internationella nivåer. Mycket resurser läggs ner på att utveckla nuvarande förnyelsebara energikällor och hitta nya alternativ till de fossila bränslena. LÄS MER