Sökning: "bull"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade ordet bull.

 1. 1. Produktionsmodeller för nöt : hur uppfödningstiden påverkar energibehovet

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Marcus Nilsson; Henrik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :nötkött; produktionsmodeller; mellankalv; stut; tjur; kviga; slaktvikt; slaktålder;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts som en avgränsad del i Interregprojektet REKS ”Regional nöt- och lammköttsproduktion - en tillväxtmotor”. Interregprojektet har som mål att stärka den ekonomiska tillväxten hos nöt- och lammköttsföretag. De vill öka kunskapen om hur klimatbelastningen ser ut och vad som kan göras för att minska den. LÄS MER

 2. 2. Tjuruppfödning med Åländska förhållanden : en lönsamhetsberäkning för uppfödning av mjölkraskalvar på Åland

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Johan Holmqvist; [2019]
  Nyckelord :ungtjur; uppfödning; mjölkrastjur; ekonomi; lönsamhet; Åland;

  Sammanfattning : På Åland har en offensiv satsning gjorts för att utöka antalet mjölkkor, vilket medför att även antalet tjurkalvar ökar som det idag inte finns avsättning för. Hushållningssällskapet har tagit initiativ för att undersöka förutsättningarna för en nysatsning på ungnötsuppfödning. LÄS MER

 3. 3. Fans som bråkar : Fans reaktioner på representationer av queerhet i dataspelet Dragon Age: Inquisition

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Olga Svedin; [2019]
  Nyckelord :queerteori; reception; representationsteori; medieanalys; genus; Dragon Age: Inquisition; dataspelstudier;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar hur representationen av ett samkönat par, Dorian Pavus och Iron Bull i dataspelet Dragon Age: Inquisition, orsakar stridigheter i spelets fandomgrupp. I uppsatsen analyseras hur medietexten representerar paret samt fansens reception av paret och deras sexualitet. LÄS MER

 4. 4. Juvenil demodikos och dess association med MHC klass II

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Katarina Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :juvenil demodikos; DLA; MHC; Staffordshire bullterrier; ; Mops;

  Sammanfattning : Demodikos är en hudsjukdom hos hund orsakad av hårsäckskvalstret Demodex. Normalt sett ingår Demodex i hudens normalflora men då kvalstret, på grund av ett förändrat immunförsvar, får möjlighet att proliferera ohämmat uppstår sjukdomen demodikos. LÄS MER

 5. 5. Momentum Returns in Different Market Climates: Evidence from the Pakistani Stock Market

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Ludvig Övergaard; Sebastian Benic; [2019]
  Nyckelord :Momentum Returns; Pakistani Stock Market; Market Climates; Dual Beta;

  Sammanfattning : In our study, we investigate the risk-return relationship under different market-climates for the momentum strategy on the Pakistan stock exchange (PSX) between February 1999 and February 2019. We test three strategies with different formation/holding-periods; 3/3, 6/6 and 12/3. We use a single-factor model (CAPM) to analyze these relationships. LÄS MER