Sökning: "bullying in schools"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade orden bullying in schools.

 1. 1. Dagens elever kan bli morgondagens gärningsmän : En studie om skolans roll i förebyggandet av ungdomsbrottslighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Lovisa Hermansson; Ellen Henriksson; [2023]
  Nyckelord :Juvenile delinquency; social control; social ties; preventive social work; school; middle school; principals; cooperation;

  Sammanfattning : Juvenile delinquency is a topic that has been up for political debate during the election year in Sweden. As people tend to commit crimes at younger ages, we have concidered the schools’ role being a central part of the preventive work against juvenile delinquency. This since young people spend a large part of their time in school. LÄS MER

 2. 2. Rum för barn : ett gestaltningsförslag för Vaksalaskolans skolgård samt omgivande gaturum som ger plats för barn och unga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Klara Allenmark; Linnea Modalen Sjökvist; [2023]
  Nyckelord :Skolgård; samnyttjande; barnkonventionen; gaturum; lekvärden; lekgata; miljöerbjudande; rörelsefrihet;

  Sammanfattning : 88% av Sveriges befolkning bor i tätorter, vilket endast utgör 1,3 % av Sveriges totala yta. Urbaniseringstrenden förväntas fortsätta och barns miljöer är de som försvinner först då konkurrensen om ytan är stor. Då barn spenderar majoriteten av sin vakna tid på skolan, får skolgården en allt viktigare roll i barns uppväxtmiljö. LÄS MER

 3. 3. Skolkuratorers roll och perspektiv på det förebyggande arbetet mot kränkande behandling

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Sara Högrell; Elisa Brobäck; [2023]
  Nyckelord :prevention; school counsellor; bullying; primary school; professional discretion; collaboration; förebyggande arbete; skolkurator; kränkande behandling; grundskolan; handlingsutrymme; samverkan;

  Sammanfattning : I den här studien beskrivs hur skolkuratorer arbetar förebyggande mot kränkande behandling för att främja elevers välmående och utveckling. Studien syftar till att undersöka skolkuratorers arbetssätt gällande förebyggande arbete mot kränkande behandling på grundskolan. LÄS MER

 4. 4. Skolkuratorers arbete på högstadieskolor : En kvalitativ studie av skolkuratorers möjligheter och begränsningar för att främja ungdomars psykiska hälsa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Amanda Finnhult; Maja Ekelius; [2022]
  Nyckelord :School counselor; high school students; mental illness; opportunities; limitations; resources; Skolkurator; högstadieelever; psykisk ohälsa; möjligheter; begränsningar; resurser;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to gain an increased knowledge of the work that school counselors carry out in junior high schools to promote mental health and what opportunities and limitations there are in the profession as a school counselor. The empirical material has been collected through six semi-structured interviews with school counselors who work at various junior high schools. LÄS MER

 5. 5. Skolkuratorers syn på nätmobbning : En kvalitativ studie kring skolkuratorers upplevelser och arbete mot nätmobbning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Ebba Bernevik; [2022]
  Nyckelord :student; bullying; cyberbullying; online; school counselor; school; elev; mobbning; nätmobbning; nätet; skolkurator; skola;

  Sammanfattning : Cyberbullying is a phenomenon that is increasing as more children and young people use social media. This phenomenon affects the mental and physical well-being of children and young people. Previous research addresses the school's and school counselor’s responsibility for the preventive and health-promoting work around cyberbullying. LÄS MER