Sökning: "bullying"

Visar resultat 1 - 5 av 433 uppsatser innehållade ordet bullying.

 1. 1. Underliggande ideologiska principer i skolans likabehandlingsplaner, Olweus modell och Ljungströms Farstametod : En kvalitativ forskningsstudie om hur kulturella, sociala och ekonomiska intressen kan avspeglas i åtgärdsmodeller och dagens likabehandlingsplaner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Lisa Hillerhag; Mark Roubert; [2021]
  Nyckelord :Olweus model; Ljungström’s Farsta method; bullying; equal treatment plan; curriculum theory; curriculum code; principles;

  Sammanfattning : Bullying is a persistent problem that in recent years has increased by 7 percent between theages of 11, 13 and 15 years. In order to work against bullying, the Education Act regulates thatschools must produce a new equal treatment plan every year. LÄS MER

 2. 2. ”Jag som skolkurator kan i vilket fall se till att den eleven får en bra dag och att eleven vill komma tillbaka imorgon igen, trots att det hänt något skit den här dagen” : -En kvalitativ studie om skolkuratorers förebyggande arbete mot fenomenet mobbning.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sabina Shemoun; Anna Engstrand; [2021]
  Nyckelord :Offensive treatment; bullying; preventive work; school counselor; student health; room for maneuver; students; children.; Kränkande behandling; mobbning; förebyggande insatser; skolkurator; elevhälsa; handlingsutrymme; elever; barn.;

  Sammanfattning : Barn tillbringar under sin barndom mycket av sin tid i skolan. För att barnen ska kunna utbilda sig och lära sig att hantera vad det som krävs av dem, är det viktigt att skolmiljön är en trygg och säker plats att befinna sig i. LÄS MER

 3. 3. "...jag tror ju inte ens att vi ser toppen av isberget." En kvalitativ studie om skolkuratorers perspektiv på kränkningar och mobbning på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jean Hansen; Vanja Nilsson; [2021]
  Nyckelord :School counselors; cyberbullying; preventive work; remedial work; social constructivist perspective; street-level bureaucracy; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to explore how school counselors experience and describe youth´s vulnerability on social media. Furthermore, the study intended to explore the school's preventive and remedial work to combat abusive treatment or bullying on social media. LÄS MER

 4. 4. Skolkuratorers arbete med barn som lider av psykisk ohälsa. : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Annie Hilmersson; Ludwig Willman; [2021]
  Nyckelord :Mental illness; school; children; school curator; Psykisk ohälsa; skola; barn; skolkurator.;

  Sammanfattning : Mental illness has rapidly increased in Sweden and today around ten procent of swedish children suffers from mental illness. The purpose of this study is to investigate how school curators work with children that suffers from mental illness and how they work preventive with this problem. LÄS MER

 5. 5. Skolors arbete mot kränkande behandling och mobbning : En kvalitativ tematisk analys av skolors handlingsplaner

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Aysel Strand; Karina Telmanova; [2021]
  Nyckelord :Middle school policies; thematic analysis; frame factor theory; degrading treatment; bullying;

  Sammanfattning : In this qualitative study, eight school policies against degrading treatment and bullying, which were applied in eight municipalities in six different counties in Sweden, were analyzed to study what interventions the schools used to prevent degrading treatment and bullying and what course of actions the schools took in case such behavior was shown. These policies were analyzed with thematic analysis, which involved finding codes in the qualitative data and developing them into themes within the data. LÄS MER