Sökning: "bunge"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet bunge.

 1. 1. Improving an Application Using Gamification

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Diaco Uthman; William Åkerman; [2020]
  Nyckelord :Gamification; Bunge; Hooked; The Bronson Project;

  Sammanfattning : It is believed that roughly two out of three users stop using a new application within 90 days. This causes problems for developers, trying to produce a successful application with many users. A strategy that has proven to be beneficial is gamification. However, as a developer, it is difficult to know which functionalities to use. LÄS MER

 2. 2. Granskning av examensarbetesrapporter med IBM Watson molntjänster

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Patrik Eriksson; Philip Wester; [2018]
  Nyckelord :Essay Scoring; Cloud Services; Artificial Intelligence; AI; Natural Language Understanding; NLU; Uppsatsrättning; Molntjänster; Artificiell Intelligens; AI; Natural Language Processing; NLP;

  Sammanfattning : Cloud services are one of the fast expanding fields of today. Companies such as Amazon, Google, Microsoft and IBM offer these cloud services in various forms. As this field progresses, the natural question occurs ”What can you do with the technology today?”. LÄS MER

 3. 3. Bungebråket : Analys av intresseavvägningar i tvisten om kalkbrytning på Bunge Ducker 1:64

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Patrik Östberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Konflikten kring kalkbrytning på Bunge Ducker 1:64 har pågått i över 10 år och är ännu inte avgjord när detta examensarbete skrivs. Det geografiska område som berörs går även under benämningen Ojnare eller Ojnareskogen. Två riksintressen står emot varandra; värnandet om naturen och de värden som finns i den brytbara kalken. LÄS MER

 4. 4. "Det är fröken som bestämmer" : En kvalitativ studie av pedagogers och barns uppfattningar av vilan i förskolan och barns möjlighet till delaktighet och inflytande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Elin Ernsth; Kirsten Bunge; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ändrade förutsättningar vid tillståndsprövning : en analys av Bunge-målet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Minja Klevebrant; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER