Sökning: "bunge"

Visar resultat 16 - 20 av 20 uppsatser innehållade ordet bunge.

 1. 16. Skolträdgården i folkskolans miljö på Gotland : med exempel från Bunge- och Stenkumla skola

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för kultur, energi och miljö

  Författare :Annie Nilsson; [2012]
  Nyckelord :Skolträdgårdar; Gotland;

  Sammanfattning : The thesis explores the phenomena of historic school gardens connected to elementary schools on Gotland, Sweden. Gotland had the highest percentage of school gardens connected to the elementary schools in Sweden, and by investigating this area much can be learned about the Swedish conditions. LÄS MER

 2. 17. Ett steg framåt, ett steg bakåt - Interorganisatoriskt relationsarbete för ett förbättrat spårbarhetsutnyttjande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Joakim Bunge; Martin Bengtsson; Martin Hagsten; [2012]
  Nyckelord :interorganisatoriska relationer; spårbarhet; integrering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsens titel: Ett steg framåt, ett steg bakåt - Interorganisatoriskt relationsarbete för ett förbättrat spårbarhetsutnyttjande. Författare: Martin Bengtsson, Joakim Bunge och Martin Hagsten. Universitet: Campus Helsingborg, Lunds universitet. Nivå och kurs: Kandidatuppsats, Service Management SMKK10, 15 hp. LÄS MER

 3. 18. Upplevelser av vård och behandling på en ätstörningsklinik : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ebba Lagercrantz; Taimi Bunge; [2012]
  Nyckelord :ätstörning; attityder till mat; kvinnor; anorexia nervosa; bulimia nervosa; skönhetsideal; utvärdering; behandling; familjeterapi;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersökte hur kvinnor med ätstörningar upplevde den vård och behandling som gavs för deras ätstörningar. På en klinik i Mellansverige deltog 45 kvinnor. Alla deltagare var över 18 år gamla. LÄS MER

 4. 19. Balancing Conflicting Interests - Natural Environmental Values in the Permitting Process for Quarries

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Theresa Hamburger; [2012]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Administrative Law; Miljörätt; Environmental Law; Tillståndsprövning; Permitting Process; Täktverksamheter; Quarries; Naturhänsyn; Environmental Consideration; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis investigates what weight the Land and Environmental Court of Appeal (MMÖD) has given aspects of natural protection, in comparison to conflicting interests for exploitation of natural resources, in assessments of permitting processes of quarries. For this purpose, the study is limited to relevant case law in the 21st century. LÄS MER

 5. 20. Don’t be the image - be a true piece in the puzzle. En studie om den kvinnliga konsumentens relation till varumärken på den svenska modemarknaden.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Claes König; Malin Bunge-Meyer; [2011]
  Nyckelord :management; Företagsledning; Management of enterprises; grundad teori; konsumtion; identitet; mode; varumärken; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är ett öka förståelsen för hur den kvinnliga konsumentens relation till varumärken på den svenska modemarknaden ser ut, och hur man som märkesinnehavare kan agera för att stärka denna relation. Metod: En studie med en kvalitativ ansats och abduktiv metod. LÄS MER