Sökning: "buprenorfin behandling"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden buprenorfin behandling.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelser av att bibehålla professionellt ansvar i en lång vårdrelation med personer med opioidberoende : en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Isabel Eriksson; Flening Christina; [2019]
  Nyckelord :Opioidberoende; God vårdrelation; Arbetssätt; Sjuksköterskans professionellt ansvar;

  Sammanfattning : Bakgrund Opioidberoende är ett ökande problem världen över. Som behandling erbjuds personer med opioidberoende läkemedelsassisterad rehabilitering med Metadon eller Buprenorfin i kombination med psykosociala insatser. LÄS MER

 2. 2. Farmakologisk behandling vid opioidberoende : Finns det skillnader i effekt mellan buprenorfin- och metadonbehandling?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Anna Olofsson; [2018]
  Nyckelord :methadone; buprenorphine; opioid dependence; Metadon; buprenorfin; opioidberoende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Heroin är en opiat ursprungen från opiumvallmon och är starkt förknippad med beroende och död. När heroin och andra kortverkande opiater binder in till μ-opioidreceptorer i hjärnan sker en ökad frisättning av signalsubstansen dopamin och en stark känsla av eufori infinner sig. LÄS MER

 3. 3. Anknytningsstil och självscheman hos personer i behandling för opiatberoende

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ellen Lindén; Emelie Hovelius; [2016]
  Nyckelord :YSQ-S; YPI; ECR-RS; attachment style; self-schema; opiate addiction; methadone; buprenorphine; maintenance treatment program; anknytningsstil; självschema; opiatberoende; metadon; buprenorfin; läkemedelsassisterad behandling; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka anknytningsstil och självscheman hos patienter i pågående läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende (LARO) med metadon eller buprenorfin. Studien omfattade 84 patienter (21 kvinnor och 63 män) vid en LARO-mottagning i Malmö. LÄS MER

 4. 4. Comparison of plasma levels and analgesic effect between oral transmucosal and subcutaneous administration of buprenorphine in rabbits

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emma Freijs; [2016]
  Nyckelord :rabbit; buprenorphine; oral transmucosal; subcutaneous; drug administration; analgesia; pain scoring;

  Sammanfattning : Rabbits are becoming more popular as pet animals and surgical procedures are likewise getting more common. Hence the need for postoperative analgesic treatment in the home is increasing. Buprenorphine is a partial µ-opioid receptor agonist with long duration and is the therefore useful as a postoperative analgesic agent. LÄS MER

 5. 5. Farmakologisk behandling av opiatberoende gravida kvinnor : En jämförelse mellan metadon och buprenorfin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Alexander Holmberg; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER