Sökning: "burgher history"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden burgher history.

 1. 1. Cultural Materiality : The correlation between material and cultural capital in the late eighteenth century Stockholm elite burgher home

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Marcus Falk; [2018]
  Nyckelord :early modern history; eighteenth century; cultural capital; social capital; middling class; burgher history; Stockholm; status presentation; probate records;

  Sammanfattning : The eighteenth century saw the slow but steady rise of the middling classes to their nineteenth century social and cultural prominence, reinforced by a changing political landscape and the steadily increasing importance of the market. As the social and cultural power of the city burghers making up the majority of the middling classes grew, so did they start to consume in a manner to reflect to their new status in society. LÄS MER

 2. 2. Kjellbergska gården : inventering & förslag på förnyelse av en trädgård

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Bodil Jarehammar; [2007]
  Nyckelord :trädgårdsgestaltning;

  Sammanfattning : Kjellbergska gården har en historia från början av 1600-talet och räknas som ett av Falkenbergs äldsta hus. Den kulturminnesmärkta borgargården har en säregen historia som skeppar- och handelsmannahem och ligger ovanför den plats där den gamla hamnen och tullportarna var belägna. LÄS MER