Sökning: "burhållning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet burhållning.

  1. 1. Katters användning av burutrymme

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Författare :Lovisa Aune; [2019]
    Nyckelord :burhållning; katt; katthem; burutnyttjande; stress;

    Sammanfattning : Katten är ett av de mest populära sällskapsdjuren i många länder världen över. Många katter lever idag i begränsade miljöer som strikta innekatter eller i bur, exempelvis på katthem, veterinärkliniker eller forskningsanläggningar. LÄS MER