Sökning: "bus rapid transit"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden bus rapid transit.

 1. 1. Planera för framkomlighet med fokus på signalprioritering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Linus Bergman; [2021]
  Nyckelord :brt; bhls; tram; signal priority; tsp; passability; priority; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För skapa ett transporteffektivt samhälle kommer kollektivtrafiken att spela en allt större roll i framtidens transportsystem. Om kollektivtrafiken utgör ett reellt alternativ till bilen kan den bidra till både sänkta utsläpp av växthusgaser och marknära partiklar och bidra till en mer effektiv användning av stadens yta. LÄS MER

 2. 2. Hur blir stadsbussen snabbare? En studie över effekten av fördröjningspunkter och möjliga åtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Ellen Karlström; Annika Meynert; [2021]
  Nyckelord :Stadsbuss; BRT; Signalprioritering; Busskörfält; Hållplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As cities get denser due to urbanization, the importance of competitive public transport increases. Since a central factor when choosing transport mode is travelling time, high speeds and short delays are essential to attract more travellers to public transport. LÄS MER

 3. 3. Bus Rapid Transit design parameters and their impact on travel times : A micro-simulation study of boarding and alighting through all doors and bus lanes

  Master-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :Boel Berg Wincent; [2021]
  Nyckelord :BRT; Bus Rapid Transit; Bus lane; boarding; alighting; Vissim; micro-simulation;

  Sammanfattning : Sweden has defined a national transportation objective that aim at making public transportation the most attractive option in more situations. One way of making public transportation mote attractive is to ensure that it is rapid. LÄS MER

 4. 4. Att samsas om samordning : En studie av bebyggelse- och transportplanering

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Christine Jacobsson; [2021]
  Nyckelord :Integrated planning; Coordinated planning; Samordnad planering; Integrerad planering; Bebyggelse- och transportplanering;

  Sammanfattning : Att en samordnad bebyggelse- och transportplanering skapas anses vara eftersträvansvärt, men det har konstaterats att det finns bristande verktyg för att en sådan planering ska kunna skapas. Denna studie har undersökt hur en samordnad bebyggelse- och transportplanering skapas samt vilka faktorer som främjar en sådan planering. LÄS MER

 5. 5. A BRT Corridor Through Stockholm’s Inner-city : Assessing the Operational Impacts of a BRT Corridor Along Bus Line 4 Using Microscopic Simulation

  Master-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :FRANCISCO CARON MALUCELLI; [2020]
  Nyckelord :BRT; Bus Rapid Transit; microscopic simulation; Vissim; trunk buses; Line 4;

  Sammanfattning : Bus Rapid Transit (BRT) corridors and systems have emerged in the past three decades as affordablesolutions of medium capacity public transport services to highly urbanized areas, especially in LatinAmerica and Asia. In Stockholm, trunk bus lines have gained priority over mixed traffic over the yearsthrough exclusive bus lanes, signal priority, and reliability control, for example, but no complete BRTsolution has been implemented yet. LÄS MER