Sökning: "business accounting"

Visar resultat 16 - 20 av 835 uppsatser innehållade orden business accounting.

 1. 16. Propelling the Commercialization of ‘Novel Cements’: An investigation of demand-side factors to accelerate decarbonizing technologies within the cement industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Elizabeth McNamee; [2020]
  Nyckelord :cement; concrete; decarbonizing technologies; novel alternative green cements concretes; demand-side; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Accounting for approximately 8% of global CO2 emissions, the cement industry is one of the greatest contributors to climate change, despite the lack of focus on this sector in popular discourse. Deep cuts in this sector are challenging to achieve due to necessitated alteration of material components and formulation of the traditional product in addressing non-energy related ‘process emissions’. LÄS MER

 2. 17. Granskning av hållbarhetsredovisning : En studie om utmaningar och komfort

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Rebecca Berggren; Ulrika Ramsin; [2020]
  Nyckelord :Sustainability accounting; sustainability; assurance; comfort; comfort theory; auditor; auditor profession; materiality; qualitative information; competence; transparency; Hållbarhetsredovisning; hållbarhet; granskning; komfort; komfortteorin; revisor; revisorsprofession; väsentlighetsbedömning; kvalitativ information; kompetens; transparens;

  Sammanfattning : Intresset för hållbarhetsfrågor har sedan 1990-talet ökat kraftigt i samhället och genom detta har även hållbarhetsredovisning blivit av allt större betydelse. Detta har påverkat företag, vilka alltmer hamnat under press att ta ansvar för verksamhetens sociala och miljömässiga konsekvenser. LÄS MER

 3. 18. Relevance Lost: Are Johnson & Kaplan’s claims valid outside the U.S.? - A systematic literature review of over three decades

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jessica-Kim Schmid; Tanvi Chauhan; [2020]
  Nyckelord :Relevance Lost; Accounting; Debate; Validity; Review; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper aims to give evidence on the external validity of Johnson and Kaplan’s claims of management accounting having become subservient to financial accounting. A mixed pattern of confirmation of validity has been identified. Nearly half of the countries agreed with Johnson and Kaplan (1987), while the other half did not. LÄS MER

 4. 19. Corporate Fraud Culture: Reanalysing the Role of Corporate Governance in Developing Countries. : A Case Study.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Md Abdul Baten; Clara Chidinma Amadi; [2020]
  Nyckelord :Management Accounting; Corporate Governance; Corporate Fraud.;

  Sammanfattning : Abstract In the current scenario of the business world, organizations face the pervasive problem of corporate fraud. This leads to huge losses and deprivation results in reduced profitability, diminished shareholders returns, loss of growth in opportunities and in certain cases even these threaten the sustainability of the organizations. LÄS MER

 5. 20. IFRS 15 - Mycket väsen för lite ull? : En flerfallsstudie om interna effekter av IFRS 15 hos bolag med långa och komplexa kundavtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jesper Gustafsson Dahlin; Jens Helander; [2020]
  Nyckelord :IFRS 15; organizational change; change process; revenue accounting; accounting change; processes; routines; systems; IFRS 15; organisatorisk förändring; förändringsprocess; intäktsredovisning; redovisningsförändring; processer; rutiner; system;

  Sammanfattning : Normgivare presenterar kontinuerligt nya redovisningsstandarder för att anpassa redovisningen efter samhällsutvecklingen. En sådan standard är IFRS 15, som avsåg att harmonisera intäktsredovisning och göra den mer jämförbar, samt minimera risken för intäktsplanering som orsakade ett flertal skandaler runt millennieskiftet. LÄS MER