Sökning: "business and human rights"

Visar resultat 1 - 5 av 212 uppsatser innehållade orden business and human rights.

 1. 1. Artificial Integrity: Data Privacy and Corporate Responsibility in East Africa

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Ebba Hansson; [2023]
  Nyckelord :CDR; CSR; Data Privacy; Digital Rights; East Africa;

  Sammanfattning : While digital connectivity in East Africa is quickly increasing, the region is underregulated regarding data protection regulations. Moreover, many existing laws are more state-interest-focused than human rights-based. LÄS MER

 2. 2. Samvetsfrihet hos hälso- och sjukvårdspersonal vid abort och dödshjälp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Wilma Persson; Tilde Persson; [2023]
  Nyckelord :Abort; Dödshjälp; Samvetsfrihet; Religionsfrihet; Sjukvård; Diskriminering; Arbetsledningsrätt; Arbetsskyldighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna uppsats är att undersöka huruvida samvetsfrihet finns i svensk rätt och i så fall hur den påverkar arbetsgivarens arbetsledningsrätt, arbetstagarnas arbetsskyldighet och patientens intresse av att få god vård om den åberopas av hälso- och sjukvårdspersonal. Frågeställningarna behandlar hur de rättsliga möjligheterna till samvetsfrihet ser ut för vårdpersonal idag och hur det skulle kunna se ut i framtiden. LÄS MER

 3. 3. Juridiska personer som bärare av mänskliga rättigheter : Med fokus på sanktionsavgifter och dess straffliknande karaktär

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rasmus Lyckhammar; [2023]
  Nyckelord :Legal person’s; Human rights; Administrative penalties; Criminal characteristic; The right to a fair trial; Article 6; European convention on human rights; Juridiska personer; Fri- och rättigheter; Mänskliga rättigheter; Sanktionsavgifter; Administrativa sanktionsavgifter; Kommersiell förvaltningsrätt; Kommersiell konstitutionell rätt; EKMR; Europakonventionen; Rätten till en rättvis rättegång; Artikel 6;

  Sammanfattning : The use of administrative penalties has grown remarkably since the 1970s. There are several reasons for this development and to a large extent it has been a matter of avoiding procedures that are considered applicable to criminal sanctions. LÄS MER

 4. 4. Funktionshinder, tillgänglighet och mervärde : En studie om positiva effekter efter utförda tillgänglighetsåtgärder

  Master-uppsats, KTH/Hållbara byggnader

  Författare :Rebecca Von Gegerfelt; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study has examined whether there are more benefits to performing accessibility improvements than the benefits seen from a socially sustainable perspective. The hypothesis was that it can be shown that improved accessibility benefits businesses, that it should not only be seen as a mandatory necessary legislation that costs money. LÄS MER

 5. 5. Closing the gap? An Analysis of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights and the UN Sustainable Development Goals in Business Operations

  Master-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Sif Tani Nielsen-Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Human Rights; Legal Consciousness; Law in books and Law in action; UN Guiding Principles on Business and Human Rights; UN Sustainable Development Goals; Supermarket chains; Social Sciences;

  Sammanfattning : There is an increasing demand for responsible business conduct. Different mechanisms have been developed to promote and ensure such responsibility within corporate operations. Two of such mechanisms are the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) and the UN Sustainable Development Goals (SDGs). LÄS MER