Sökning: "business broker"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden business broker.

 1. 1. Inter-Domain Electronic Identification : Challenges, Benefits and Needs

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sam Tabibzadeh; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Electronic Identification (eID) systems allow users to authentication digitally to a service, often online. An inter-domain eID solution constitutes a single eID system which is accepted and used internationally, across borders. LÄS MER

 2. 2. Design for Addressing Data Privacy Issues in Legacy Enterprise Application Integration

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Kavindra Kulathilake Meddeoda Gedara; [2019]
  Nyckelord :B2B; EDI; EDIFACT; GDPR; Enterprise Application Integration; Middleware Broker; Tokenization; Data Privacy;

  Sammanfattning : Electronic message transfer is the key element in enterprise application integration (EAI) and the privacy of data transferred must be protected by the systems involved in the message transfer from origin to the destination. The recent data privacy regulation such as GDPR (General Data Protection Regulation) has enforced the organizations to ensure the privacy of the personal data handled with obligations to provide visibility and control over to the data owner. LÄS MER

 3. 3. Prisutvecklingen i Stockholms stadsutvecklingsområden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sofie Wassenius; [2018]
  Nyckelord :Prisutveckling; Stockholm; stadsutvecklingsområden; bostadsrätt; hedonisk prismodell; regressionsanalys; Development in price; urban development areas; hedonic price model; regression analysis; Business and Economics; Mathematics and Statistics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Stockholms stad äger stor del av marken i Stockholms kommun. När byggherrar vill bygga bostäder tecknar Stockholms stad och byggherrarna ett markanvisningsavtal. Vid tecknade av markanvisningsavtalet bestäms priset för marken men förvärvet genomförs först när fastigheten tillträds. LÄS MER

 4. 4. Industry 4.0

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Morris Ljung; [2018]
  Nyckelord :industry 4.0; iot; internet of things; mqtt; molntjänst; broker; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This scientific report has mainly studied the concept of Industry 4.0 and the possibility to send data from a temperature sensor to the cloud, a process which is an example of the term Internet of Things. LÄS MER

 5. 5. Anbudsförteckningen - kan den bli ett arbetsverktyg för mäklaren?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Johan Sassersson; Viktor Dahlström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En ofullständig anbudsförteckning var den vanligaste orsaken till varning för mäklare under 2017. Syftet med denna studie är att undersöka och diskutera på vilka sätt mäklare kan tänkas brista i samband med notering av bud i anbudsförteckningen. LÄS MER