Sökning: "business broker"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden business broker.

 1. 1. Fastighetsmäklares balans mellan arbete och privatliv : En kvalitativ studie om hur digital teknik kan påverka fastighetsmäklares balans mellan arbete och privatliv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Matilda Freme; Frida Hernudd; [2019]
  Nyckelord :Arbete; privatliv; digitalisering; fastighetsmäklare; balans; obalans; gränsdragning;

  Sammanfattning : Title:Real estate agent's balance between work and private life, A qualitative study on how today's digital technology can affect real estate brokers' balance between work and private life   Level:Thesis for Bachelor’s Degree in Business and Administration, Spring semester 2019   Author(s):Matilda Freme, Frida Hernudd   Supervisors:Agneta Sundström & Kristina Mickelsson   Aim:The purpose is to gain an increased understanding of how digitization affects individuals within sales organizations and their ability to balance their time for work and private life.   Method:The study has used a qualitative method. LÄS MER

 2. 2. Inter-Domain Electronic Identification : Challenges, Benefits and Needs

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sam Tabibzadeh; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Electronic Identification (eID) systems allow users to authentication digitally to a service, often online. An inter-domain eID solution constitutes a single eID system which is accepted and used internationally, across borders. LÄS MER

 3. 3. Design for Addressing Data Privacy Issues in Legacy Enterprise Application Integration

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Kavindra Kulathilake Meddeoda Gedara; [2019]
  Nyckelord :B2B; EDI; EDIFACT; GDPR; Enterprise Application Integration; Middleware Broker; Tokenization; Data Privacy;

  Sammanfattning : Electronic message transfer is the key element in enterprise application integration (EAI) and the privacy of data transferred must be protected by the systems involved in the message transfer from origin to the destination. The recent data privacy regulation such as GDPR (General Data Protection Regulation) has enforced the organizations to ensure the privacy of the personal data handled with obligations to provide visibility and control over to the data owner. LÄS MER

 4. 4. Anbudsförteckningen - kan den bli ett arbetsverktyg för mäklaren?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Johan Sassersson; Viktor Dahlström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En ofullständig anbudsförteckning var den vanligaste orsaken till varning för mäklare under 2017. Syftet med denna studie är att undersöka och diskutera på vilka sätt mäklare kan tänkas brista i samband med notering av bud i anbudsförteckningen. LÄS MER

 5. 5. Understand That Everything is Different and be Humble to the Task : An Exploratory Study on Establishment Challenges for Swedish Micro-Sized Tech Businesses in NYC

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Agnes Stenbom; [2018]
  Nyckelord :Intermediary Organisations; Entrepreneurial Ecosystems; Value Co-Creation; Tech Startups; Establishment Challenges;

  Sammanfattning : Swedish micro-businesses are encouraged by the government to internationalise and participate in entrepreneurial ecosystems. Yet research on how they should be supported while doing so is thin. LÄS MER