Sökning: "business intelligence"

Visar resultat 1 - 5 av 528 uppsatser innehållade orden business intelligence.

 1. 1. Det delade förvaltarskapet – Hur BI förändrar ekonomistyrning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Landén; Daniel Oldin; [2020-01-28]
  Nyckelord :Business intelligence; management accounting; kvalitativ; intervjustudie; management accounting change; old institutional economics; organisatoriskt lärande; digitalisering;

  Sammanfattning : Digitalisering, som blir ett allt mer prioriterat område på företags agendor, bidrar till förändrade affärsmodeller och bolagsstrukturer samt driver fram förändrade tillvägagångssätt kopplat till beslutsfattande och strategiarbete. Med hjälp av analysverktyg kan redovisningsdata numera användas för bredare, djupare och snabbare analys som förändrar affärsbeslut och allt fler företag investerar i Business Intelligence (BI) för beslutsstöd och rapportering. LÄS MER

 2. 2. Cross-Cultural Business Negotiations : The Impact of Business Cultures from a Swedish Perspective

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Viktor Andersson; Alexandra Mets; [2020]
  Nyckelord :International Business Negotiation; Cross-Cultural Negotiation; Negotiation Process; Culture; Communication; Hierarchy; Cultural Adaptation; Cultural Intelligence; France; Brazil; Singapore;

  Sammanfattning : With our increasingly competitive globalized economy, we are experiencing an emerging trend of firms competing on new international business markets (Bell et al. 2001; Huang 2010). In order to successfully negotiate in an international context, cultural sensitivity needs to be taken into consideration (Manrai & Manrai 2010). LÄS MER

 3. 3. Framgångsfaktorer för dashboard projekt inom business intelligence : Faktorer som bör uppmärksammas inom Business Intelligence projekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Oskar Kölbrant; [2020]
  Nyckelord :Dashboard; business intelligence; success factors; Dashboard; business intelligence; framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Business Intelligence (BI) har blivit en stor byggsten för många företag och en viktig aspekt är att det implementeras rätt så att beslutsfattare kan ta del av data för att fatta faktabaserade beslut. Detta data behöver beslutsfattare och övriga i ledningen ha tillgång till och kunna förstå det utan problem. LÄS MER

 4. 4. Behovet av NoSQL-databaser hos Business Intelligence-företag : Studie som undersöker behovet av alternativa databaser inom Business Intelligence-området

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Gottfrid Wännberg; André Forslöf; [2020]
  Nyckelord :Databaser; NoSQL; SQL; BI; BUSINESS INTELLIGENCE; icke relationella databaser;

  Sammanfattning : This study presents perceptions towards non-relational, or just NoSQL, databases in IT- and Business Intelligence companies, where we try to determine the need for NoSQL databases in these areas. Earlier studies indicate that the rise of Big Data will force companies to sooner or later expand their data storages to be able to handle the vast amount of data that will emerge, and to find ways to easily manage it. LÄS MER

 5. 5. Culture’s influence on Emotional Intelligence among leaders in Multinational teams : A Qualitative study with a focus on Mexico and Sweden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Linda Karlsson; Kayleigh Shepherd; [2020]
  Nyckelord :Emotional Intelligence; Culture; Cross-cultural management; Multinational teams; Leaders;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to analyze culture’s influence on emotional intelligence between Mexican and Swedish leaders among multinational teams. The theoretical chapter has presented relevant theories relating to the field of research. Starting with globalization and internationalization, continuing with leadership and management. LÄS MER