Sökning: "business model adaptation"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden business model adaptation.

 1. 1. The Acceleration of Digitalization and its Influence on Business Model Innovation : A qualitative study of Swedish SMEs from the perspective of a business developer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Pim de Flon; Lovisa Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Business Model Innovation; Acceleration of Digitalization; Small- and Medium-sized Enterprises; Covid-19; Theory of Organizational Change;

  Sammanfattning : Background: Covid-19 has accelerated digitalization and pressured companies across multiple sectors to digitally transform their operations. Such adaptation requires businesses to rethink and change their existing business models, thus, business model innovation (BMI). LÄS MER

 2. 2. Klimatfrågan inom Business Improvement Districts

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Jessie Westerberg; Ellinor Nyström; [2021]
  Nyckelord :Business Improvement Districts; BID; klimatorienterad stadsutveckling; klimataspekter; offentlig-privat samverkan.;

  Sammanfattning : In 2009, a new form of model was introduced in Sweden; Business Improvement Districts - BID. The model enables collaboration between the public and the private sector and has in several places managed to achieve social and economic success. LÄS MER

 3. 3. Microgrids for increasing resilience and sustainability in island nations - An explorative case study of scenarios in Puerto Rico

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Angelica Rivera Diaz; [2021]
  Nyckelord :microgrids; resilience; microgrid business models; scenarios; Business and Economics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Microgrids and distributed renewable energy have the potential to facilitate management and adaptation for climate change. While research on microgrids has been developing for the past decades, further studies are necessary to expand on business models and scenarios which lead to their successful commercialization and implementation. LÄS MER

 4. 4. "Utan dem - inget oss" : Att leda säsongsanställda under turismbranschens mest intensiva veckor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sinnika Gränefjord; Cornelia Kalström; [2021]
  Nyckelord :Seasonal employee; task-oriented leadership; relationship-oriented leadership; situational leadership; job satisfaction; Säsongsanställd personal; uppgiftsorienterad ledarstil; relationsorienterad ledarstil; situationsbestämd ledning; arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ledare inom turismbranschen går tillväga för att möta olika behov hos sin säsongsanställda personal, med intentionen att öka arbetstillfredsställelse och frambringa positiva arbetsprestationer. Meningen med detta är att det ska generera god kundservice med hög kundnöjdhet, vilket är avgörande för företagets mål och fortlevnad. LÄS MER

 5. 5. Att uppnå ett levande ledningssystem för hållbarhetsstyrning : En fallstudie på det tekniska säljbolaget Xylem Water Solutions Sweden AB:s integrerade kvalitets- och miljöledningssystem

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Elin Beijbom; Emma Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :Levande ledningssystem; hållbarhetsstyrning; HLS; tekniskt säljbolag;

  Sammanfattning : In a world where the concept sustainability increasingly is becoming more relevant, stakeholders require companies to take greater responsibility. As a result, the strategic importance of sustainable development increases in the corporate world. Management systems is a strategical tool that can be used for sustainable development. LÄS MER