Sökning: "business models innovation"

Visar resultat 1 - 5 av 228 uppsatser innehållade orden business models innovation.

 1. 1. Increasing the use of recycled textiles through business models and policies

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Nikki Kelderman; [2019]
  Nyckelord :Post-consumer textile recycling; circular clothing system; circular business models; business model innovation; policy instruments; extended producer responsibility; recycled textiles.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The current textile industry is among the most polluting industries and actions should be taken to decrease these negative impacts. One issue that should be addressed is the increasing amount of textile waste. Post-consumer textiles are often incinerated or downcycled due to many factors. LÄS MER

 2. 2. Exploring EV Battery Secondary Life Business models and Reverse Logistic perspectives

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Felix Vu; Melanie Rahic; [2019]
  Nyckelord :Battery pack; Battery secondary use; Business model; Reverse logistic; ESS; Remanufacturing; Battery repurposing; re-use; Battery second life economic analysis;

  Sammanfattning :  In connection to the increasing awareness of vehicles and its impact on the environment, the interest in the electric vehicle market has shown a significant growth in the recent years. According to forecasts, it is also projected to increase further in the future. LÄS MER

 3. 3. Digital mognad i teori och praktik: en fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Jonathan Strömberg; [2019]
  Nyckelord :Digital maturity; digital maturity factors; maturity model; Digital maturity; digital maturity factors; maturity model; Digital mognad; digitala mognadsfaktorer; mognadsmodell;

  Sammanfattning : Digital maturity is frequently discussed in organizations and research but is not always defined. There is also limited information about digital maturity in different industries. The purpose of this study was to compare a technical consulting firm's view of digital maturity compared to current research literature. LÄS MER

 4. 4. Redovisning av extrem tjänstefiering : Revisorers och normgivares syn på problematiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofia Jonsson; Unni Stoltz; [2019]
  Nyckelord :Servitization; Product service systems; the role of accounting; audit objectivity; Tjänstefiering; extrem tjänstefiering; redovisningens roll; revisorns objektivitet;

  Sammanfattning : Företag hittar ständigt nya sätt att arbeta genom olika strategier. En ny sådan strategi kallas extrem tjänstefiering som innebär att företag går från att sälja fysiska produkter, till att sälja funktionen av en produkt. Istället för att exempelvis sälja en borrmaskin, säljer man antal borrhål som maskinen producerar. LÄS MER

 5. 5. Digital Transformation: How enterprises build dynamic capabilities for business model innovation : A multiple-case study within the logistics and transportation industry

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Jonas Fellenstein; Akilvenithan Umaganthan; [2019]
  Nyckelord :digital transformation; dynamic capabilities; business model innovation BMI ; microfoundations; dynamic capability challenges; digitalization; digitization; sensing; seizing; transforming; logistics; transportation;

  Sammanfattning : Background: With the emergence of new digital technologies, the ongoing digital transformation is argued to heavily impact core societal pillars such as logistics and transportation. This has generated unique challenges and introduced an increasing need for organizations to take steps towards innovating their business models. LÄS MER