Sökning: "business performance"

Visar resultat 1 - 5 av 1867 uppsatser innehållade orden business performance.

 1. 1. Prestationsmätning av Corporate social responsibility (CSR) för den interna styrningen : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Josefine Walfridsson; Iman Yassin; [2019]
  Nyckelord :Performance measurement; Corporate social responsibility CSR ; Management accounting; Sustainability performance measurement system SPMS ;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Prestationsmätning av Corporate social responsibility (CSR) för den interna styrningen – En kvalitativ studie Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Josefine Walfridsson och Iman Yassin Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmson Datum: 2019 - januari Syfte: Syftet är att skapa förståelse för hur verksamheter arbetar med att föra in CSR i sina interna prestationsmätningar. Metod: Studien utgår från en hermeneutisk forskningstradition med en abduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Lönsamhet som mål, Jämställdhet som verktyg?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Gunnarsson; Fanny Johnsson; Freddy Jenebeck; [2019]
  Nyckelord :Andel kvinnor i bolagsstyrelser; Jämställdhet; Bolagsstyrning; Tobins Q; Nasdaq OMX Stockholm; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan andel kvinnor i bolagsstyrelser och finansiell prestation hos börsnoterade bolag i Sverige.... LÄS MER

 3. 3. Förändring i intäktsredovisning : Implemetering av IFRS 15 i svenska koncerner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Rufat Ragimov; [2019]
  Nyckelord :international accounting; revenue recognition; IFRS; IFRS 15; accounting change; implementation; internationell redovisning; intäktsredovisning; IFRS; IFRS 15; redovisningsförändring; implementering;

  Sammanfattning : Revenue is a central part of financial reporting and business activities, but there is a great deal of criticism and problems related to revenue recognition. In connection with this, a new standard IFRS 15 has been developed, in a convergence project between international standards setters IASB and FASB. LÄS MER

 4. 4. Banking Relationships and first-day IPO Performance - Evidence from ex-ante pricing of Swedish firms

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Marcus Undén; Christoffer Begander; [2019]
  Nyckelord :Initial Public Offering; Underpricing; Information Asymmetries; Banking Relationships;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate how pre-Initial Public Offering (IPO) banking relationships affect the level of underpricing for Swedish firms. By studying a sample of 273 IPOs between 2014 and 2018, no support for a signaling effect that reduces information uncertainty for investors can be concluded since firms with a pre-IPO lending relationship do not experience a lower level of underpricing. LÄS MER

 5. 5. Influence of Guanxi and Trust on Business to Business relationships in the Chinese market

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :YIGE LIU; SIRIOUS NTERAI; [2019]
  Nyckelord :Guanxi; Trust; Interpersonal Trust; Organizational Trust; Mianzi; Renqing; Ganqing; B2B Relationships;

  Sammanfattning : Aim: To understand the influence of guanxi and trust on business to business relationships in the Chinese market. Method: This study was conducted based on an inductive qualitative research method with the use of primary and secondary data. LÄS MER