Sökning: "business sector"

Visar resultat 1 - 5 av 2334 uppsatser innehållade orden business sector.

 1. 1. Robotic Process Automation (RPA) i sjukvården: : En studie om effektivisering och dess påverkan för personal och patienter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Kevin Auvoja; Rasmus Sturesson; [2023]
  Nyckelord :Robotic Process Automation; RPA; Challenges; Opportunities; Implementation; Healthcare organizations; Digital Transformation; Hälso- och sjukvård; Administration; RPA; Automation;

  Sammanfattning : Dagens digitalisering ställer allt högre krav på verksamheter, då större datamängder behöver hanteras på ett effektivt och säkert sätt. Att applicera digitala verktyg och tekniker inom verksamheter kan stödja effektivare datahantering samtidigt som mänskliga resurser frigörs. LÄS MER

 2. 2. Psykologiskt empowerment - nyckeln till minskad personalomsättning bland sjuksköterskor? : En fallstudie inom den svenska sjukvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Ida Berg; Gabriella Persson; [2023]
  Nyckelord :Psychological empowerment; Business management; Staff turnover; Motivation; Healthcare; Psykologiskt empowerment; Verksamhetsstyrning; Personalomsättning; Motivation; Hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att öka förståelsen för hur psykologiskt empowerment kan påverka sjuksköterskor att stanna på sin arbetsplats.  Metod: Studien vilar på en kvalitativ ansats. Där vi använt en fallstudiedesign bestående av tolv semistrukturerade intervjuer för att samla in empirin. LÄS MER

 3. 3. Big data - en oumbärlig resurs? Den konkurrensrättsliga principen om nödvändiga nyttigheter och Digital Markets Act i relation till big data i den digitala sektorn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Wojciech Góralczyk; [2023]
  Nyckelord :nödvändiga nyttigheter; principen om nödvändiga nyttigheter; essential facilities; essential facilities doctrine; art 102 FEUF; missbruk av dominerande ställning; vägran; big data; Digital Markets Act; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The digital sector of the EU's single market is playing an increasingly significant role in the economy, and a new type of resource that is becoming more important within it is known as big data. Companies providing core platform services are often in control of big data, which in turn can be an indispensable input resource for other companies operating in the digital sector. LÄS MER

 4. 4. Nyckeltalens användning i årsredovisningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Ardbo; Vincent Edholm; John Gren Vingstedt; [2023]
  Nyckelord :Voluntary Disclosure; Key Performance Indicators; Agency Theory; Signalling Theory; Isomorphism; Annual sustainability reports.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Research question: How does the use of key ratios differ between companies on the Stockholm Stock Exchange depending on a company's size, ownership structure and sector? Purpose: This paper examines how the use of key performance indicators (KPIs) differ between companies listed on the Stockholm stock exchange, specifically regarding the information they voluntarily disclose in their annual reports. Through the research, we want to find out how different factors affect what KPIs companies choose to disclose. LÄS MER

 5. 5. Third-party risks in industrial control systems: : A case study in the wind power sector

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Abdullahi Ahmed; [2023]
  Nyckelord :Supply chain security; Wind power; Risk management; Third-party risk management; SCADA-system; Säkerhetshantering för försörjningskedjan; Vindkraft; Riskhantering; Tredjeparts riskhantering; SCADA-system;

  Sammanfattning : This report investigates third-party risk for SCADA systems, using Swedish wind power as an empirical case study. Supervisory, Control, and Data Acquisition (SCADA) systems are used in the wind power industry to monitor and control the operational process. The paper also proposed potential strategies for reducing third-party risks and exposures. LÄS MER