Sökning: "business-to-business"

Visar resultat 1 - 5 av 370 uppsatser innehållade ordet business-to-business.

 1. 1. Business-to-Business Market Making on the Internet: A Case for End-of-Life Electric Vehicle Batteries

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hannes Marten; [2020-07-23]
  Nyckelord :Electric Vehicle Battery; Repurposing; Second Life; Business-to-Business; Market Making; Marketplace; Principal-Agent Theory; New Market Creation;

  Sammanfattning : Introduction: The ongoing transformation towards emission-free means of transportation goes alongwith the resource-intensive production and integration of electric vehicle batteries. Despite theenvironmental potential in decarbonizing the transport sector, electric vehicle batteries lose capacityover time and use and are only usable for transportation purposes until reaching 70 to 80 residualcapacity. LÄS MER

 2. 2. Digitalization of business-to-business relations. An analysis of the state, and future, of international business-to-business relations

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Truong; Henrik Bing; [2020-02-13]
  Nyckelord :internationalization; digitalization; relationships; digital technologies; B2B;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Challenges SMEs Face when Adopting Social Media Marketing to Increase Brand Awareness : A Multiple-Case Study

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Kainat Kainat; Patrizi Jennifer; [2020]
  Nyckelord :Social Media Marketing SMM ; Social Media Channels; Brand Awareness; Challenges; Business-to-Business B2B ; Small and Medium Enterprises SMEs ;

  Sammanfattning : As the use of the internet increases, so does the use of social media channels. These channels have become a part of everyday life and are changing the way of communication and information exchange. Today, more and more business-to-business (B2B) companies are adopting social media marketing (SMM) to communicate with their customers. LÄS MER

 4. 4. Övergång till distansarbete - Kommer det att påverka kundrelationer?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Pawel Gieda; Karina Wisniewska; [2020]
  Nyckelord :B2B; distansarbete; kundrelationer;

  Sammanfattning : Distansarbete är ett fenomen som har vuxit ständigt fram de senaste decennierna och som förväntas att öka mer inom den närmaste framtiden. Fenomenet kan påverka individer och organisationer på ett antal olika sätt och kan medföra både positiva och negativa effekter. LÄS MER

 5. 5. Thriving towards extreme openness : A way of facilitating Fuzzy front-end activities by using communication technology

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Leila Mohammed; Matilda Lidén; [2020]
  Nyckelord :Fuzzy front-end; Open innovation; Social exchange theory; Information and communication technology; Distance based communication;

  Sammanfattning : Purpose – This study has two different purposes. First, we aim to understand and describe the new phenomenon of extreme openness within the area of open innovation by answering the following question: How can this new concept of extreme openness within the Fuzzy front-end be understood and described? The second purpose of this study is to investigate how Fuzzy front-end activities can be held at a distance by answer the following question: Which technology-based communication can facilitate distance-based Fuzzy front-end activities? Method – This study was conducted as an abductive single case-study of the Fuzzy front-end process where extreme openness is performed at a multinational conglomerate company. LÄS MER