Sökning: "butiksatmosfär"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet butiksatmosfär.

 1. 1. Att ha sinne för mikroföretag : En kvalitativ studie om användningen av sinnesmarknadsföring i mikroföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Sandström; Sandra Tagesson; [2018]
  Nyckelord :Sensory marketing; Store atmosphere; Sensory cues; Sensory experience; Multi-sensory brand-experience; Sinnesmarknadsföring; Butiksatmosfär; Sinnesstimuli; Sinnesupplevelse; Multisensorisk varumärkesupplevelse;

  Sammanfattning : Vetskapen om att människans fem sinnen, syn, ljud, känsel, lukt och smak, kan påverkas genom att stimuleras på olika sätt har tagits i beaktning vid utformningen av marknadsföringsverktyget kallat sinnesmarknadsföring. Sinnesmarknadsföring beskrivs som ett framväxande paradigm inom marknadsföringsområdet. LÄS MER

 2. 2. Butikens interna atmosfär : Hur butiker kan använda sig av atmosfärens olika delar

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Jessica Palmqvist; Dan Hassanein; [2018]
  Nyckelord :butiksatmosfär; försäljning;

  Sammanfattning : Ämnet som diskuteras i arbetet handlar om den påverkan av butiksmiljön, som triggar igång specifika känslor och agerande hos kunderna. Även vad en butik kan ändra på och tänka på när designen på atmosfären utformas i syfte att skapa fördelar för både kunder och butiker. Inom butiksatmosfären kan två dimensioner diskuteras. LÄS MER

 3. 3. Den fysiska butikens värde i en förändrad detaljhandel : En kvalitativ studie av den svenska möbel- och heminredningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Terese Nilsson; Michaela Nizic; Mathilda Wikingsson; [2017]
  Nyckelord :Digitalization; retail; physical channel; digital channel; phygital; value creation process; holistic experience; Digitalisering; detaljhandel; fysisk handel; digital handel; fygital; värdeskapande process; holistisk upplevelse;

  Sammanfattning : Digitaliseringens framfart har skapat en förändring i kundbeteende. Försäljning via e-handel har ökat alltmer vilket har setts som ett hot mot den fysiska butikens tillvaro. Andra antyder att digitalisering bör betraktas som en möjlighet för fysisk handel och komplement till en växande e-handel. LÄS MER

 4. 4. Smart handel - En kvalitativ studie om konsumenters mobilanvändande i fysisk butik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Åsa Verbaan; Maria Persson; [2015]
  Nyckelord :smartphones; butiksatmosfär; konsumentbeteende; digitalisering; omnichannel; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka konsumenters mobilanvändande i fysisk butik samt diskutera och analysera vilken roll digitaliseringen, genom mobiltelefonen, kan anta i butik. Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie med ett abduktivt förhållningssätt. Det empiriska underlaget består av observationer i modebutiker. LÄS MER

 5. 5. Butikatmosfärens stimuli : En studie om hur konsumenter upplever butiksmiljön

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Josefine Sahlén; Louise von Walden; [2014]
  Nyckelord :Store atmosphere; store environment; environment psychology; emotional response; consumer behaviour; Butiksatmosfär; butiksmiljö; miljöpsykologi; känslorespons; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en ökad förståelse för vilka faktorer som påverkar konsumentens butiksupplevelse. Detta för att få kunskap om hur butiker kan möta kundens behov, genom utformning av butiksutrymmet samt personalens bemötande. LÄS MER