Sökning: "butikskommunikation segmentering"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden butikskommunikation segmentering.

 1. 1. Segmenteringens inverkan på butikskommunikationen

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Evelina Axelsson; Therese Lundqvist; [2009]
  Nyckelord :butikskommunikation segmentering;

  Sammanfattning : Vi har reflekterat över hur enskilda butiker många gånger tycks ha en butikskommunikation som inte riktigt stämmer med exempelvis de kunder som handlar i butiken eller det sortiment som tillhandahålles. Vi trodde att butiker med en tydlig målgrupp har lättare att utarbeta en ändamålsenlig butikskommunikation som kan spegla butikens identitet. LÄS MER

 2. 2. Kundsegmentets påverkan på butikskommunikationen : vilken påverkan har ett väldefinierat kundsegment på den exteriöra, interiöra och den psykosociala miljön?

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Veronica Lindvall; Petra Andersson; [2008]
  Nyckelord :Segmentering; Interiör miljö; Exteriör miljö; Psykosociala miljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur viktigt det är för en butik att ha ett väldefinierat kundsegment och vilken påverkan detta har på butikskommunikationen. Vi vill se hur en butiks valda kundsegment återspeglar sig på butikens exteriöra, interiöra och psykosociala miljö. LÄS MER