Sökning: "butikskommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet butikskommunikation.

 1. 1. Butikens roll inom kosmetikbranschen : En studie om butiksförsäljningen inompremuimsegmentet för kosmetiska varumärken.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sofia Hillerborn; Jacobsson Ida; [2020]
  Nyckelord :Butiksuttryck; butikskommunikation; kundupplevelse; Brand Image samt säljstöd;

  Sammanfattning : Problemdiskussion: Studien ämnar till att undersöka butikernas roll för kosmetiskavarumärken inom premiumsegmentet i en tid där e-handeln övertar stora andelar av marknaden.Syfte: Studien syftar till att skapa förståelse kring butikens roll inom premiumsegmentet förkosmetiska varumärken. LÄS MER

 2. 2. Online visual merchandising på shoppingappar : En studie om miljömässiga elements påverkan på impulsköpsbeteende

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Fanny Berg; Lina Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :Impulse buying behavior online; Online Visual Merchandising; OVM; environmental elements; shopping apps; visual expression; clothing industry; visual store communication; e-commerce merchandising; Impulsköpbeteende online; Online Visual Merchandising; OVM; miljömässiga element; shoppingappar; visuellt uttryck; klädbranschen; visuell butikskommunikation; e-commerce merchandising;

  Sammanfattning : Impulse purchases on mobile applications are an important source of income for clothing companies in today's society. Thoughtful store communication on shopping apps is therefore necessary in the competitive clothing industry. LÄS MER

 3. 3. Det fygitala intåget : En kvalitativ studie om hur olika företag i klädbranschen kan implementera fygital i sitt arbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emma Albertsson; Fanny Wallin; Mikaela Westerlund; [2019]
  Nyckelord :Physical channels; digital channels; phygital; experience world; marketing perspective; sales perspective; Fysiska kanaler; digitala kanaler; fygital; upplevelsevärlden; marknadsföringsperspektiv; försäljningsperspektiv;

  Sammanfattning : Examensarbete, Programmet för Inredning- och butikskommunikation, Ekonomihögskolan Kalmar, Linnéuniveristetet. 2FE77E. VT19. LÄS MER

 4. 4. Design är mer än bara färg och form : En kvalitativ studie om hur design- och möbelmässor arbetar med tjänstedesign

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emma Andersson; Sabina Eskesjö Wolffsen; Maja Sundberg; [2019]
  Nyckelord :Design; tjänstedesign; design- och möbelmässor; mässarrangörer; utställare; besökare; kundupplevelse; värde; värdeskapande; innovation; interaktion.;

  Sammanfattning : Titel: Design är mer än bara färg och form Författare: Emma Andersson, Sabina Eskesjö Wolfssen & Maja Sundberg Examinator: Christine Tidåsen Handledare: MaxMikael Wilde Björling Kurs: Kandidatuppsats, 15 hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring. Programmet Inredning och Butikskommunikation, Linnéuniversitetet, VT19. LÄS MER

 5. 5. Strävan efter den virtuella känseln : En kvalitativ fallstudie på svenska e-handelsföretag i modebranchen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Louise Borg; My Täpp; [2018]
  Nyckelord :Modebranschen; e-handel; virtuella servicelandskap; känselstimuli; interaktion; showrooming; visuella element.;

  Sammanfattning : Titel: Strävan efter den virtuella känselnFörfattare: Louise Borg, My Täpp Handledare: MaxMikael Wilde Björling Examinator: Christine Tidåsen Kurs: Kandidatuppsats, 15hp. Företegsekonomi III - Marknadsföring. Programmet Inredning och Butikskommunikation, Linnéuniversitetet, VT18. LÄS MER